Maximale eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen

Iedereen betaalt een eigen bijdrage van maximaal € 17,50 per 4 weken voor Wmo-ondersteuning. Ook als u uw zorg betaalt met een persoonsgebonden budget (pgb). U krijgt iedere 4 weken een rekening van het CAK.

Wanneer betaalt u een eigen bijdrage

  • Als u alleenstaand bent
  • Als u getrouwd bent of als u samenwoont met een partner en als u allebei ouder bent dan de AOW-leeftijd

Uitzonderingen

Woont u kort of voor langere tijd in een instelling voor beschermd wonen. Dan wordt de eigen bijdrage op dezelfde manier berekend als voor de wet langdurige zorg (wlz).

Aanvullende regelingen gemeente

De gemeente heeft verschillende regelingen, zodat mensen met een laag inkomen minder betalen voor de Wmo-zorg.

Heeft u een inkomen tot 130% van de bijstandsnormen dan betaalt u geen eigen bijdrage. Uw inkomen is minder dan:

Soort huishouden Maximum per jaar
Meerpersoonshuishoudens allebei pensioengerechtigde leeftijd € 24.390,-
Alleenstaand niet pensioengerechtigd € 15.998,58
Alleenstaand pensioengerechtigd € 17.905,68

Schoonmaakondersteuning

U betaalt geen eigen bijdrage, wel een tarief per uur voor schoonmaakondersteuning. Heeft u een inkomen tot 130% van de bijstandsniveau? Dan kunt u een deel van de kosten terugvragen via Bureau Minimaregelingen.

Vervoer met de Valleihopper

Als u een vervoerspas voor de Valleihopper krijgt via de Wmo, betaalt u geen eigen bijdrage. U betaalt wel voor het vervoer zelf.