Maximale eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen

Iedereen betaalt een eigen bijdrage van € 19,00 per maand voor Wmo-ondersteuning. Ook als u uw zorg betaalt met een persoonsgebonden budget (pgb). U krijgt iedere maand een rekening van het CAK.

Wanneer betaalt u een eigen bijdrage

  • Als u alleenstaand bent
  • Als u getrouwd bent of als u samenwoont met een partner en als u allebei ouder bent dan de AOW-leeftijd

Uitzonderingen

Woont u kort of voor langere tijd in een instelling voor beschermd wonen. Dan wordt de eigen bijdrage op dezelfde manier berekend als voor de wet langdurige zorg (wlz).

Scroll de tabel om meer te zien
Soort huishouden Maximum per jaar
Meerpersoonshuishoudens allebei pensioengerechtigde leeftijd € 24.390,-
Alleenstaand niet pensioengerechtigd € 15.998,58
Alleenstaand pensioengerechtigd € 17.905,68

Vervoer met de Valleihopper

Als u een vervoerspas voor de Valleihopper krijgt via de Wmo, betaalt u geen eigen bijdrage. U betaalt wel voor het vervoer zelf.