Een zorgaanbieder Wmo kiezen

Als u van de gemeente een brief hebt gekregen dat u Wmo-ondersteuning krijgt, kunt u zelf een zorgaanbieder kiezen. In het gesprek met de Wmo-consulent bepaalt u de zorgaanbieder. De gemeente heeft maar met een deel van de zorgaanbieders een contract.

De gemeente maakt onderscheid in verschillende soorten ondersteuning. Hieronder kunt u lezen voor welke ondersteuning u in aanmerking komt.

Individuele begeleiding

Bij individuele begeleiding worden bij u thuis taken overgenomen die u zelf niet meer kunt uitvoeren. Het gaat bijvoorbeeld om structuur aanbrengen in uw huishouden, post afhandelen en een sociaal netwerk opbouwen en onderhouden.

Dagbesteding en dagopvang

Dagbesteding is speciaal bedoeld voor mensen tussen 18 en 67 jaar die niet gemakkelijk een baan vinden, omdat ze een beperking hebben. Dagbesteding heeft als doel een passende vorm van meedoen in de maatschappij te vinden. Soms is dat een (betaalde) baan of re-integratietraject. Dagopvang is bedoeld om anderen te ontmoeten en invulling te geven aan de dag. Het is ook bedoeld om mantelzorgers te ontlasten.

Leverancier hulpmiddelen

De gemeente heeft voor het leveren van hulpmiddelen een contract gesloten met één leverancier:

Contact opnemen met het Wmo-loket

Het Wmo-loket is bereikbaar:

  • Maandag t/m vrijdag
  • 08.30 tot 12.30 uur
  • Telefoonnummer (0318) 538 519