Tegemoetkoming loonkosten voor werkgever

Bent u 56 jaar of ouder, krijgt u van de gemeente een uitkering en heeft u een (deeltijd)baan gevonden? Uw nieuwe werkgever kan een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Hiervoor vraagt u online een zogenaamde doelgroepverklaring aan bij de gemeente.

Doelgroepverklaring loonkosten aanvragen

Werkgever machtigen voor de aanvraag

U kunt ook uw nieuwe werkgever machtigen om de doelgroepverklaring LKV voor u aan te vragen. Vul hiervoor het formulier Machtiging voor aanvraag doelgroepverklaring loonkosten (pdf, 107 KB)  in en laat uw nieuwe werkgever dit formulier toevoegen bij de aanvraag.

Voorwaarden loonkostenvoordeel

  • U bent 56 jaar of ouder, maar heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt
  • U ontving een uitkering van de gemeente (Participatiewet, IOAW of IOAZ) tot een maand voor u aan het werk ging
  • Het gaat om reguliere baan waarvoor u loon krijgt uitbetaald
  • U bent in de 6 maanden ervoor niet in dienst geweest bij dezelfde werkgever. Het mag bijvoorbeeld ook niet gaan om een andere vestiging van hetzelfde bedrijf
  • Vraag de doelgroepverklaring aan binnen 3 maanden na de start bij de werkgever.

Beoordeling van uw aanvraag loonkostenvoordeel

De gemeente beoordeelt uw aanvraag en als alle gegevens kloppen, stelt zij de doelgroepverklaring op. U ontvangt deze verklaring via de post. Geef een kopie hiervan aan uw werkgever. Als u uw werkgever gemachtigd heeft om de aanvraag in te dienen dan stuurt de gemeente ook een kopie aan uw werkgever. De gemeente verstuurt ook een kopie aan het UWV.

Loonkostenvoordeel op uw loonaangifte

Als u als werkgever een kopie van de doelgroepverklaring heeft ontvangen, kunt u in de loonaangifte de indicatie voor de premiekortingen LKV op ‘ja’ zetten. U doet dit bij iedere aangifte loonheffingen over het jaar waarover u het LKV wilt ontvangen. U krijgt de tegemoetkoming in het jaar na uw aangifte.