Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel

Bent u 56 jaar of ouder, krijgt u van de gemeente een uitkering en heeft u een (deeltijd)baan gevonden? Uw nieuwe werkgever kan een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Hiervoor vraagt u online een zogenaamde doelgroepverklaring aan bij de gemeente.

Doelgroepverklaring aanvragen

Aanvragen via een machtiging

U kunt ook uw nieuwe werkgever machtigen om de doelgroepverklaring LKV voor u aan te vragen. Vul het formulier Machtiging voor aanvragen doelgroepverklaring loonkostenvoordeel oudere werknemer (pdf, 8 KB) in en laat uw nieuwe werkgever deze toevoegen bij de aanvraag.

Voorwaarden doelgroepverklaring loonkostenvoordeel

  • U bent 56 jaar of ouder, maar heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt;
  • U ontving een uitkering van de gemeente (Participatiewet, IOAW of IOAZ) tot een maand voor u aan het werk ging.
  • Het gaat om reguliere baan waarvoor u loon krijgt uitbetaald.
  • U bent in de 6 maanden ervoor niet in dienst geweest bij dezelfde werkgever. Het mag bijvoorbeeld ook niet gaan om een andere vestiging van hetzelfde bedrijf.
  • Vraag de doelgroepverklaring aan binnen 3 maanden na indiensttreding.

Hoe verloopt de aanvraag

De gemeente beoordeelt uw aanvraag en stelt de doelgroepverklaring op. U ontvangt de verklaring van de gemeente via de post. Geef een kopie hiervan aan uw werkgever. Als u uw werkgever gemachtigd heeft om de aanvraag in te dienen stuurt de gemeente ook een kopie aan uw werkgever. De gemeente verstuurt een kopie aan het UWV.

Loonkostenvoordeel ontvangen

Als u als werkgever een kopie van de doelgroepverklaring heeft ontvangen, kunt u in de loonaangifte de indicatie voor de premiekortingen LKV op ‘ja’ zetten. U doet dit bij iedere aangifte loonheffingen over het jaar waarover u het LKV wilt ontvangen. U krijgt de tegemoetkoming in het jaar na het jaar waarin u aangifte doet.