CJG Veenendaal

Met vragen over opvoeden en opgroeien kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Veenendaal (CJG). Het CJG is er voor ouders, kinderen en jongeren tot 18 jaar en professionals.

Neem contact op met CJG Veenendaal

Verloop hulpvraag

  1. Als u tegen vragen of problemen aanloopt in de opvoeding, kunt u contact opnemen met CJG Veenendaal.
  2. In een gesprek met een professional van het CJG kunt u uitleggen wat de vraag of het probleem is. De gemeente heeft contracten met veel zorgaanbieders die uw kind kunnen helpen. Wilt u de zorg zelf regelen via een persoonsgebonden budget (pgb) voor jeugdhulp, bespreek dit dan.
  3. De CJG professional bespreekt uw vraag in het team en maakt een verslag of ondersteuningsplan.
  4. Als u uw handtekening onder het verslag zet, geldt dit plan als officiƫle aanvraag.
  5. Het CJG biedt hulp of schakelt specialistische hulp in als dat nodig is.
  6. Als uit het ondersteunings- of familiegroepsplan blijkt dat individuele professionele hulp nodig is, adviseert het CJG in afstemming met u welk zorg- of hulpverleningstraject nodig is, bij welke instelling en voor hoe lang en hoe intensief.
  7. De gemeente beoordeelt het advies van het CJG en stuurt u een brief met het besluit over de hulp die u ontvangt. U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het advies.
  8. Zodra u de brief van de gemeente heeft gekregen, begint het hulptraject.