Aanvraag blijverslening

Met de blijverslening past u uw huis aan, waardoor u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen. De blijverslening vraagt u aan bij de gemeente. Maak een afspraak voor een eerste gesprek.

Afspraak maken via e-mail

Wanneer komt u in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een blijverslening moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U woont in een koopwoning in Veenendaal. Voor een nieuwbouwwoning kunt u geen blijverslening afsluiten.
  • U kunt maximaal 15% van de WOZ-waarde lenen. Het bedrag is minimaal € 2.500,- en maximaal € 35.000,-.

Kosten

  • SVn berekent € 850,- afsluitkosten. Deze kosten worden mee gefinancierd en ingehouden op de blijverslening;
  • De aktekosten van de notaris en de eventuele kosten voor een financieel adviseur betaalt u zelf.

Hoe verloopt de aanvraag?

Eerste gesprek

Als u een blijverslening wilt afsluiten, kunt u contact opnemen voor een gesprek met Kirsten de Water via blijverslening@veenendaal.nl of (0318) 538 538.

In het gesprek leggen we u uit hoe een aanvraag werkt en welke kosten er aan de lening zijn verbonden. Neem in ieder geval de volgende documenten mee naar het gesprek:

  • geldig en origineel legitimatiebewijs
  • laatste aanslag gemeentelijke belastingen met daarop de actuele WOZ-waarde van uw huis
  • laatste overzicht van uw hypotheekverstrekker met de restwaarde van uw huidige hypotheek

Beoordeling van uw woning

Als u de blijverslening wilt aanvragen, beoordeelt een woonadviseur van de gemeente uw woning op de mogelijke aanpassingen. U ontvangt hierover een rapport met alle aanpassingen en een inschatting van de kosten.

Offertes aanvragen

Nadat u het rapport heeft ontvangen, vraagt u alle benodigde offertes aan.

Zodra u alle offertes heeft, maakt u een afspraak met Kirsten de Water. Bij haar kunt u alle offertes indienen.

Officiele aanvraag bij SVn

Als alle documenten compleet zijn en u voldoet aan alle voorwaarden, krijgt u van de gemeente een toewijzingsbrief en een aanvraagset van SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting). Deze officiële aanvraagset dient u in bij SVn. SVn handelt uw aanvraag verder af.