Bijzondere bijstand aanvragen

Heeft u onverwacht hoge kosten en kunt u die niet betalen van uw uitkering of loon? U kunt online bijzondere bijstand aanvragen voor kosten voor bewindvoering, mentorschap of curatele en voor kosten voor rechtsbijstand. Heeft u andere kosten, dan kunt u de gemeente bellen.

Vraag bijzondere bijstand aan

Welke bijlagen heeft u nodig bij de aanvraag?

Voor bewindvoering, curatele of mentorschap

  • De beschikking van de rechtbank waarin staat dat u bewindvoering krijgt;
  • Een rekening waarop de kosten staan voor bewindvoering, mentorschap of curatele;
  • Een rekening waarop de intakekosten staan.

Voor eigen bijdrage rechtshulp

  • De civiele toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand
  • Een rekening van de advocaat met het bedrag aan eigen bijdrage en griffiekosten.
  • Verwijzing van het Juridisch Loket.

Als u geen bijstandsuitkering voor levensonderhoud hebt 

  • Kopie geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs);
  • Niet de Nederlandse nationaliteit: kopie verblijfsvergunning
  • Het volledig ingevulde inlichtingenformulier bijzondere bijstand met bijlagen. Om te bepalen of de kosten vergoedt kunnen worden moet de gemeente weten wat uw inkomen en vermogen is.