Vragen om Wmo-voorziening

Als u geen oplossing voor ondersteuning vindt binnen uw eigen omgeving, dan komt u mogelijk in aanmerking voor ondersteuning vanuit de Wmo. Op basis van het ingevulde formulier bespreekt u met onze consulent welke oplossingen het best passen.

Voor het invullen van het formulier heeft u de volgende gegevens nodig:

 • uw burgerservicenummer (BSN)
 • uw huisarts/specialist

De gemeente controleert via de BRP of u een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) heeft. Als u geen geldig identiteitsbewijs heeft, moet u dit aanvragen. Meld het aan het Wmo-loket, zodra u weer een geldig identiteitsbewijs heeft.

Bijlage persoonlijk plan

Heeft u ideeën over de oplossing voor ondersteuning? Dan kunt u deze kwijt in het persoonlijk plan (PDF, 6 KB). Voeg het plan toe aan de melding of stuur het binnen 7 dagen na uw melding aan de gemeente.

Gesprek over uw melding

Een medewerker van het Wmo-loket belt u om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek.

Tijdens dit gesprek bespreekt u welke mogelijkheden er zijn om zelf of met hulp van mensen om u heen, met algemene voorzieningen (zoals (sport)verenigingen, kerken of vrijetijdsvoorzieningen) of via een Wmo-voorziening ondersteuning te krijgen. 

U kunt tijdens het gesprek een bekende meenemen of een onafhankelijk persoon, een wijkcoach van Veens .

Verloop van uw aanvraag

 1. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt dat u thuisgestuurd krijgt. Op dit verslag kunt u reageren.
 2. Bijhet verslag zit een aanvraagformulier. Stuur het ingevulde formuloer en ondertekende verslag terug aan de gemeente Veenendaal. Dan kan het Wmo-loket op zoek naar passende ondersteuning voor u. Uw melding wordt dan als aanvraag behandeld.
 3. Binnen twee weken ontvangt u een brief (beschikking) waarin staat welke ondersteuning u via de gemeente ontvangt.

Welke ondersteuning biedt de Wmo?

 • Hulp om mensen te ontmoeten en/of actiever te worden
 • Hulp bij uw administratie
 • Ondersteuning voor een mantelzorger
 • Hulp in het huishouden
 • Opvang en activiteiten overdag (dagopvang of dagbesteding)
 • Hulp om uzelf te kunnen verplaatsen (scootmobiel, driewielfiets, rolstoel, Valleihopper of ander vervoer)
 • Een paar dagen logeren voor een cliënt (kortdurend verblijf)
 • Aanpassing aan uw woning zodat u zich thuis kan blijven redden
 • Beschermd wonen

Voor verpleging en verzorging thuis, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Een aanvraag voor voortdurende intensieve zorg en toezicht dient u in bij het CIZ .

Tevreden over de website?

Heeft u de informatie die u zocht makkelijk kunnen vinden en was het begrijpelijk? Wilt u ons dan helpen door uw stem uit te brengen voor de verkiezing ‘website van het jaar’? 

Bereikbaarheid Wmo-loket

Heeft u vragen over een Wmo-voorziening, neem telefonisch contact met ons op via (0318) 538 519 (dagelijks tussen 8.30 en 17.00 uur. U kunt ook aan het loket in het gemeentehuis terecht.

Openingstijden balie:
ma: gesloten
di: 9.00 - 13.00 uur
wo: 9.00 - 13.00 uur
do: 9.00 - 17.00 uur
vrij: 9.00 - 13.00 uur

Zorgaanbieders

Als u Wmo ondersteuning krijgt via de gemeente, kunt u zelf een zorgaanbieder kiezen. Bekijk de lijst van aanbieders.