Ondersteuning jeugdhulp

Als u hulp nodig heeft voor uw kind, wordt eerst gekeken of uw kind gebruik kan maken van de ondersteuning van het CJG of van een zorgaanbieder waarmee de gemeente een contract heeft. Als dat niet mogelijk is, kunt u de mogelijkheden voor een persoonsgebonden budget (PGB) bespreken.

U komt niet zomaar in aanmerking voor een pgb. Er wordt eerst gekeken of uw kind gebruik kan maken van de ondersteuning van een zorgaanbieder, waarmee de gemeente een contract heeft. Wilt u toch een pgb voor jeugdhulp, bespreek dit dan met een medewerker van het CJG. Deze medewerker beoordeelt of een persoonsgebonden budget in uw situatie echt nodig is en of u het pgb kunt beheren. U krijgt hierover schriftelijk bericht.

Zorgovereenkomst afsluiten met uw zorgverlener

Komt u in aanmerking voor een pgb, sluit dan een zorgovereenkomst af met de zorgverlener die u inschakelt. De getekende overeenkomst stuurt u aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB), zodat de SVB de facturen kan betalen. Op de website van de SVB vindt u voorbeelden van zorgovereenkomsten die u kunt gebruiken.

Hoogte pgb jeugdhulp

De gemeente maakt onderscheid in een pgb voor professionele ondersteuning (zorgverlener) en een pgb voor niet-professionele ondersteuning (bijvoorbeeld een familielid of buren). Het tarief voor niet-professionele ondersteuning ligt lager dan voor professionele ondersteuning.

SVB betaalt uw facturen

U betaalt uw zorgverleners niet zelf, dat doet de SVB voor u. Het pgb wordt dus niet op uw rekening gestort, maar overgemaakt aan de SVB. Dit wordt het 'trekkingsrecht' genoemd. Declaraties moet u indienen bij de SVB. Dit kan een factuur zijn, een urenbriefje of een vooraf afgesproken maandelijks bedrag. Op de website van de SVB vindt u meer informatie over de procedure.

Contact CJG Veenendaal

Voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden kunt u terecht bij CJG Veenendaal.

(0318) 538 222

Verlaat 20e
3901 RG Veenendaal

Contact Sociale Verzekeringsbank

De Sociale Verzekeringsbank betaalt uw zorgaanbieders. Op de website van de SVB vindt u hierover veel informatie.