Vergunning voor (ver)bouwen en slopen

Gaat u bijvoorbeeld bouwen, verbouwen, iets slopen of een boom van de gemeente kappen? Dan moet u misschien een omgevingsvergunning aanvragen. Via de vergunningscheck ziet u of een omgevingsvergunning nodig is of dat een melding voldoende is.

Omgevingsvergunning aanvragen

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket . U heeft hiervoor DigiD (inwoners) of Eherkenning (ondernemers) nodig.

Vooroverleg

Als u wilt weten of uw plan haalbaar is, voordat u een definitieve aanvraag indient, kunt u via het Omgevingsloket een conceptaanvraag doen . Hiervoor heeft u een DigiD of Eherkenning nodig.

Deze conceptaanvraag wordt getoetst aan het bestemmingsplan en aan de welstandseisen. De gemeente neemt na het indienen van de conceptaanvraag contact met u op.

Afwijken van het bestemmingsplan

Wilt u iets dat in strijd is met een bestemmingsplan, neem dan eerst telefonisch contact op met het omgevingsloket van de gemeente. Tijdens een overleg bespreekt u wat u wilt en welke procedure daarvoor nodig is.

Kosten aanvraag

In de tarieventabel bij de legesverordening staan alle kosten opgesomd. Omdat de berekening van de werkelijke kosten afhankelijk is van veel factoren, krijgt u een factuur als uw aanvraag behandeld is.

Hoe verloopt de procedure

Heeft u uw aanvraag ingediend, dan wordt deze doorgestuurd aan de gemeente. Er zijn twee mogelijke behandelprocedures.

  • Eenvoudige aanvragen behandelen we binnen acht weken.
  • Complexere aanvragen volgen de uitgebreide procedure met een beslistermijn van maximaal 6 maanden. De termijn kan één keer met zes weken worden verlengd.

Melden dat u klaar bent

Meld het de gemeente als u start met het werk en ook als u klaar bent. U kunt hiervoor de formulieren gebruiken die bij de verleende vergunning zitten.

Documenten voor nader onderzoek

Bekendmaking van verleende vergunningen

Wekelijks publiceert de gemeente openbare bekendmakingen van onder meer vergunningen, ontheffingen, verkeersbesluiten en verordeningen.

Toets aan welstand

Wilt u weten of uw bouwplan goedgekeurd wordt door de welstandscommissie? Doe via omgevingsloket.nl een conceptaanvraag.

Bestemmingsplan bekijken

Via de website Ruimtelijke plannen.nl kunt u bestemmingsplannen bekijken. Wilt u afwijken van het bestemmingsplan neem dan contact op met het omgevingsloket.