Veel gestelde vragen over de situatie in Rusland en Oekraïne

De oorlog in Oekraïne heeft een grote impact op veel mensen in Veenendaal. Wij krijgen veel vragen en reacties van inwoners en veel mensen bieden hun hulp aan. Helaas kunnen wij nog niet op alle vragen een antwoord geven. Als gemeente proberen we zoveel mogelijk vragen te beantwoorden en te verwijzen naar de juiste instanties. Op deze pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Veenendaal. We vullen de vragen en antwoorden steeds aan.

Wordt uw vraag niet beantwoord? Stuur dan een e-mail aan vluchtelingen-oekraine@veenendaal.nl. Wij proberen u dan zo spoedig mogelijk van een antwoord te voorzien. Of kijk op de pagina veelgestelde vragen van de Veiligheidsregio Utrecht of Vluchtelingenwerk Nederland.

Algemeen

De gemeente Veenendaal maakt vooralsnog 4 locaties geschikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dit zijn de locaties Huzarenpad 1, Kerkewijk 20, Nieuweweg 59 – 76 B en Kaardenbol 4. Op deze locaties kunnen we circa 100 vluchtelingen voor langere tijd huisvesten.

Onder leiding van burgemeester Gert-Jan Kats leidt een speciaal team de opvang en alle hulp en ondersteuning in goede banen. De gemeente wordt daarbij geholpen door tal van vrijwilligers, bedrijven en organisaties uit Veenendaal. Wij verwachten vanaf 24 maart de eerste vluchtelingen te kunnen huisvesten op de eerste locatie Huzarenpad 1.

Wij verwachten dat de groep vluchtelingen voornamelijk bestaat uit vrouwen en kinderen.

Dat hangt af van de ontwikkelingen in het oorlogsgebied. In Veenendaal kiezen we bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne voor semi-permanente opvang. Op deze manier kunnen wij zoveel mogelijk vluchtelingen onderbrengen op een veilige, duurzame plek, zodat ze voorzien worden van alles wat ze nodig hebben. Het verblijf is en blijft tijdelijk.

Oekraïners met een biometrisch paspoort kunnen vrij reizen naar Nederland en zonder verblijfsvergunning 180 dagen in Nederland blijven. Zij hoeven niet direct asiel aan te vragen en zich ook niet te melden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit hoeft ook niet als het visum is verlopen. Meer informatie is te vinden op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (NID).

De gemeente Veenendaal heeft de omwonenden van de 4 opvanglocaties Huzarenpad 1, Nieuweweg 59-76B, Kerkewijk 20 en Kaardenbol 4 door middel van een brief op de hoogte gebracht. 

Vrijwilligers en hulp

In Veenendaal hebben kerken en maatschappelijke organisaties de krachten gebundeld om vrijwillig bij te dragen aan de opvang en ondersteuning van vluchtelingen uit Oekraïne. Hiervoor hebben zij een platform opgericht: Veenendaal voor Oekraïne. Op de website van het platform Veenendaal voor Oekraïne kunnen vrijwilligers en initiatiefnemers zich melden.

De vrijwilligers van het initiatief Veenendaal voor Oekraïne zamelen spullen in. Vanaf donderdag 17 maart kunt u spullen brengen op Standaardruiter 29 in Veenendaal. Op de website van het platform Veenendaal voor Oekraïne vindt u de spullen die gevraagd worden en de openingstijden van de opslag.

In heel Nederland zijn diverse lokale initiatieven die spullen verzamelen en naar Oekraïne en of buurlanden brengen. Een overzicht vindt u op de website van Vluchtelingenwerk Nederland

Meld uw initiatief aan via de website van het platform Veenendaal voor Oekraïne

Gastgezinnen

Maakt u dan een afspraak om de vluchtelingen te registreren bij de gemeente en in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Registratie is nodig om voorzieningen, die voor u en de vluchtelingen van belang zijn, te kunnen regelen. Dat kan gaan over bijvoorbeeld verzekeringen, medische voorzieningen, scholing, maar ook over andere voorzieningen. Op de website van de gemeente Veenendaal kunt u een registratieformulier vinden voor registratie. Voor de inschrijving in het BRP wordt een ander moment bepaald en gecommuniceerd. 

Voor de inschrijving moeten de identiteit en de nationaliteit van de vluchteling kunnen worden vastgesteld. Dit kan bijvoorbeeld met een Oekraïens paspoort of een Oekraïense nationale identiteitskaart. Ook zogenaamde derdelanders met een geldige verblijfsvergunning voor Oekraïne kunnen zich inschrijven. Het gaat dan om personen die: een andere nationaliteit bezitten dan de Oekraïense; hun identiteit en nationaliteit kunnen aantonen; kunnen aantonen dat zij op 23 februari 2022 in het bezit waren van een geldige (tijdelijke of permanente) Oekraïense verblijfsvergunning.

Kinderen die binnen gezinsverband meereizen, kunnen ook zonder documenten ingeschreven worden. Personen die niet beschikken over documenten om de identiteit en nationaliteit vast te stellen, kunnen op dit moment nog niet worden ingeschreven. Voor deze groepen personen volgt zo spoedig mogelijk meer informatie.

Oekraïners die visumvrij in Nederland verblijven, staat het vrij te logeren bij familie, kennissen of particulieren. Bij het opvangen van vluchtelingen komt veel kijken. Het is van belang dat u zich als gastgezin realiseert waar u aan begint. We weten bijvoorbeeld niet hoelang de oorlog gaat duren en hoelang mensen opvang nodig hebben. Daarom raden veel burgemeesters in Nederland de particuliere opvang van vluchtelingen af. De organisatie Takecarebnb heeft veel ervaring met het opvangen van vluchtelingen bij gastgezinnen en bemiddelt daarin. Op hun website staan tien tips voor gastgezinnen.
 

Omdat nog wordt besloten wat voor verblijfsstatus Oekraïense vluchtelingen in Nederland gaan krijgen, weten we nu nog niet precies hoe door de Nederlandse overheid zal worden omgegaan met particuliere opvang van Oekrainers. Op korte termijn hoeft u zich geen zorgen te maken. Langdurige opvang van Oekraïense vluchtelingen kan op termijn effect hebben op uw toeslagen, uitkering en gemeentelijke belastingen. We verwachten binnenkort meer duidelijkheid vanuit de overheid, houdt daarom deze website goed in de gaten. Neem voor vragen ook contact op met de belastingdienst, uitkeringsinstantie of de gemeente waar u woont.

Op internet vindt u diverse printbare 'praatplaten' met eenvoudige afbeeldingen met de betekenis in het Oekraïens, Engels of Nederlands. Kijk bijvoorbeeld op Touchtotell, Tobiidynavox of hier op Google Drive. Ook praktisch in de communicatie met volwassenen als u Google Translate niet bij de hand hebt.

Gastgezinnen kunnen een verzoek hiervoor doen via vluchtelingen-oekraine@veenendaal.nl

Onderwijs en kinderopvang

Op dit moment zijn we met de verschillende kinderopvangorganisaties in Veenendaal aan het verkennen welke mogelijkheden we hebben om een veilige plek voor deze kinderen te realiseren. Het is nu nog niet duidelijk of dat lukt. Als er meer bekend is zullen we daarover communiceren.

Kinderen die vanuit Oekraïne gevlucht zijn, moeten zo snel mogelijk en op een goede manier naar school kunnen. Het onderwijs aan de kinderen vanaf de leeftijd van 5/6 jaar wordt georganiseerd zo veel mogelijk binnen de bestaande structuren van het nieuwkomersonderwijs, conform het advies van het ministerie. Het nieuwkomersonderwijs heeft veel expertise om een veilige omgeving te bieden, passend aanbod op te zetten en is gewend aan nieuwe leerlingen gedurende het schooljaar. De kleuters kunnen instromen in het regulier basisonderwijs in Veenendaal.

We hebben er in overleg met de schoolbesturen voor gekozen om het onderwijs in Veenendaal voor de kinderen als volgt te organiseren: 

Basisonderwijs 

Leeftijd groep 1 en 2, ca. 4 en 5 jarigen  
Kinderen in deze leeftijd kunnen instromen in de basisscholen naar keuze in Veenendaal. Veenendaal heeft een groot aanbod aan scholen. Een overzicht van de scholen kunt u vinden op de site van de gemeente Veenendaal. 

Leeftijd vanaf groep 3, ca. 5,5 – 12 jaar 
Voor deze kinderen starten we aparte klassen. De nieuwkomersschool voor Oekraïense kinderen in Veenendaal gaat van start op 11 of 12 mei. De taalschool is voor kinderen in de leeftijd van 5,5 tot 12 jaar. 

WereldKidz (basisscholen in Veenendaal) organiseert het taalonderwijs in de gemeente Veenendaal. De naam van de taalschool is Wereldkidz PimpelmeesDe school is gevestigd in het gebouw van basisschool de Steenblokschool.

Pimpelmees verzorgt de eerste paar weken ‘s ochtends onderwijs. Er wordt vanuit sport en cultuur onder regie van Veens een middagprogramma geboden. Het streven is om vanaf eind mei hele dagen onderwijs te geven op de school, waarbij de woensdag een korte dag is. De schooltijden zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.15 - 14.00 uur en op woensdag 8.15 - 12.30 uur

Kinderen kunnen voor de school worden ingeschreven door een mail te sturen naar petervanbreemen@wereldkidz.nl

Voortgezet onderwijs

Leeftijd 12-18 jaar
Deze kinderen kunnen naar de zogenaamde Internationale Schakelklassen. Deze bevinden zich in Ede en in Wageningen. 

 • ISK Wageningen, Hollandseweg 9, Wageningen

Om Oekraïense kinderen voor Wageningen in te schrijven, kan dit aanmeldformulier ingevuld worden.  

 • ISK in Ede (Bennekom) Halderweg 43-45, Bennekom

Het aanmeldformulier om Oekraïense kinderen in Ede in te schrijven, kunt u opvragen door een email te sturen naar vluchtelingen-oekraine@veenendaal.nl.  

De formulieren kunnen rechtstreeks naar de scholen worden gemaild zoals vermeld op de formulieren. Heeft u vragen over het formulier, mail dan naar vluchtelingen-oekraine@veenendaal.nl en vermeld daarbij uw naam en waar we u kunnen bereiken. Er wordt dan z.s.m. contact met u opgenomen.

Nee, dat klopt niet. Voor de Basisregistratie Personen (BRP) geldt dat een ID-kaart ook voldoende is. De gang naar het consulaat moet alleen gemaakt worden wanneer de ouders of alleenstaande meerderjarigen of minderjarigen kinderen die niet in gezinsverband reizen geen Oekraïens paspoort of ID-kaart hebben. Wanneer de ouders wel een paspoort of ID-kaart hebben en hun kinderen niet, dan kunnen de gegevens van de kinderen op grond van een verklaring onder ede geregistreerd worden in de BRP.

Aanbod Stichting Vluchtelingenwerk

Er zijn twee groepen spreekvaardigheid Nederlands opgestart door de Stichting Vluchtelingenwerk. Dit vindt plaats op dinsdag van 9.30 uur tot 11.00 uur en van 11.00 uur tot 12.30 uur.  Meer informatie hierover en aanmelden kan via vluchtelingenwerk, te bereiken op 0318-523678 of via veenendaal@vluchtelingenwerk.nl. U kunt ook langskomen op het inloopspreekuur op dinsdag (13.00-15.00), woensdag (11.00-13.00) en donderdag (13.00-15.00).

Taalaanbod Taalhuis Veenendaal

Vanaf vrijdag 29 april start daarnaast het taalaanbod bij het Taalhuis Veenendaal. Dit is een wekelijks, gratis en laagdrempelig, aanbod, op vrijdag van 10.00 tot 11.30 uur in de bibliotheek Veenendaal. Er wordt Nederlandse les gegeven, speciaal gericht op de vluchtelingen. Er is plek voor 10 deelnemers.

Openingstijden inloopspreekuur Taalhuis:

 • Dinsdag: 14.00 tot 18.00 uur; voor inloop en op afspraak.
 • Woensdag: 10.00 tot 12.00 uur; voor inloop en op afspraak.

Contact met Taalhuis Veenendaal

Bel naar: 0318 58 26 50
Eva van Leuveren, taaldocent: evleuveren@bibliotheekveenendaal.nl

Algemeen telefoonnummer Bibliotheek Veenendaal: 0318 58 26 69

Gezondheidszorg

Er zijn en komen verschillende locaties in Veenendaal beschikbaar voor de opvang van vluchtelingen. Aan elke locatie wordt een huisarts gekoppeld.

Heeft u als gastgezin vluchtelingen opgevangen dan kunt u contact opnemen met de eigen huisarts en aangeven dat u belt voor de vluchteling. 
 
Is er sprake van een echte noodsituatie dan kunt u het 112 nummer bellen.  

Noodzakelijke medische zorg aan Oekraïense vluchtelingen wordt vergoed.

Vluchtelingen uit Oekraïne met een Burgerservicenummer vallen vanaf 1 juli 2022 onder de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). Zij hoeven geen premie of eigen risico te betalen. De zorgverlener vindt het burgerservicenummer (BSN-nummer) vanaf 1 augustus 2022 in de verzekeringsgegevens. Als een zorgverlener het BSN-nummer niet kan vinden in het declaratiesysteem, dan wordt de factuur naar het CAK gestuurd. In dat geval worden de kosten vergoed vanuit een subsidieregeling (Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden).

Het landelijk expertisecentrum Pharos geeft informatie aan hulpverleners en vrijwilligers over hoe de zorg georganiseerd is en tips waar zij op moeten letten.

Oekraïne behoort tot de landen met de laagste vaccinatiegraad tegen infectieziekten van Europa. Polio, mazelen en rode hond kunnen voorkomen onder de Oekraïense bevolking. Het is goed om hier alert op te zijn als u betrokken bent bij de opvang van vluchtelingen. Voor deze infectieziekten geldt dat kinderen (zowel uit Nederland als Oekraïne) die niet gevaccineerd zijn, alsnog via het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd kunnen worden. De Oekraïense kinderen onder de 18 jaar worden door Jeugdgezondheidszorg opgeroepen voor vaccinaties volgens het Rijksvaccinatie programma. Volwassenen die zich willen laten vaccineren, kunnen contact opnemen met GGD afdeling Infectieziekten, infectie@ggdru.nl of (030) 60 86 086. Algemene hygiënemaatregelen, met name het regelmatig handen wassen met water en zeep, zijn belangrijk in het voorkomen van infectieziekten.

Werk en inkomen

Hebt u een opvangadres in de gemeente Veenendaal? En niet genoeg geld om van te leven? Dan helpen wij u met een geldbedrag. Dit bedrag noemen we leefgeld. U krijgt dan een pinpas met een bedrag voor leefgeld. Dit is een prepaid pinpas. Met deze pas kunt u bij elke betaalautomaat in Nederland betalen. En contant geld opnemen. Leefgeld is voor maaltijden, kleding en andere persoonlijke uitgaven.

Bedragen

Vanaf 1 februari 2023 is het bedrag dat iemand krijgt afhankelijk van de grootte van het gezin. Hoe meer mensen in het gezin, hoe lager het bedrag per persoon.

 • Bestaat uw gezin uit 1 of 2 personen, dan ontvangt u per volwassene €215,06 en per minderjarige €178,36 per maand.
 • Bestaat uw gezin uit 3 personen, dan ontvangt u per volwassene €171,99 en per minderjarige €142,57 per maand.
 • Bestaat uw gezin uit 4 personen of meer, dan ontvangt u per volwassene €150,45 en per minderjarige €124,97 per maand.

U krijgt geen geld voor eten op het moment dat u in een gemeentelijke opvang verblijft waar het eten voor u wordt verzorgd. Voor mensen die bij een gastgezin verblijven wordt de extra toelage op het leefgeld verlaagd. Vanaf 1 februari 2023 is dit bedrag €93 per maand voor zowel volwassenen, als minderjarigen.

Let op! We kunnen niet garanderen dat we op 1 februari al het juiste bedrag uitbetalen. Als u recht heeft op een hoger bedrag ontvangt u op een later tijdstip een nabetaling. U hoeft niets terug te betalen.

Met het gastgezin maakt u afspraken over hoeveel u betaalt voor kost en inwoning.

Wie kan leefgeld krijgen?

U kunt leefgeld krijgen als u gevlucht bent uit Oekraïne, een opvangadres in Veenendaal hebt en geen eigen inkomen hebt. Heeft u wel een eigen inkomen, bijvoorbeeld doordat u werkt, dan is de leefgeldregeling niet voor u bestemd. U moet hiervoor ingeschreven zijn in de Basisregistratie Personen (BRP).

Hoe krijgt u het leefgeld?

Als u recht hebt op leefgeld, krijgt u een persoonlijke pas van ons. Dit is een prepaid pinkaart waarop u iedere maand het leefgeld op ontvangt. U ontvangt van een mail zodra u de pas kunt afhalen. 

Krijgt u leefgeld en verandert er iets in uw situatie?

Oekraïners die al leefgeld ontvangen en waarbij iets wijzigt in de situatie, moeten een wijzigingsformulier invullen. Bijvoorbeeld wanneer: 

 • U (of iemand uit uw gezin of groep) gaat naar een ander opvangadres binnen de gemeente.
 • U (of iemand uit uw gezin of groep) gaat naar een ander opvangadres buiten de gemeente. 
 • U (of iemand uit uw gezin of groep) verlaat de opvang. Bijvoorbeeld omdat u ergens anders woonruimte hebt gevonden. 
 • U (of iemand uit uw gezin of groep) gaat betaald werk doen.
 • U bent uw pas kwijt of uw pas is geblokkeerd.
 • Of een verandering in uw gezinssamenstelling.

Oekraïeners die verhuizen of terugkeren naar Oekraïne moeten naast het Wijzigingsformulier ook het formulier Aangifte verhuizing (pdf, 37 KB) invullen en meesturen met het Wijzigingsformulier.

Wanneer stopt het leefgeld?

Het leefgeld wordt stopgezet als de Oekraïense gast de opvang definitief verlaat of 28 dagen niet in de opvang is verschenen zonder ons daarvan op de hoogte te stellen. 

Het leefgeld van het hele gezin wordt stopgezet als iemand van 18 jaar of ouder gaat werken. Dit gebeurt ook als iemand van 18 jaar of ouder een uitkering ontvangt van de Nederlandse overheid.

Heeft u een opvangadres in een andere gemeente?

Neem dan contact op met die gemeente.
 

WERKGEVERS
Er gelden er op dit moment voor de werkgever een aantal voorwaarden:

 • Mensen mogen alleen in loondienst werken.
 • De werknemer wordt uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden door de werkgever aangemeld bij UWV
 • De werkgever geeft informatie door, zoals werkuren en werkplek.

WERKNEMERS
En voor de werknemer gelden de volgende voorwaarden:

 • Mensen melden zich via het registratieformulier aan bij de gemeente Veenendaal
 • De gemeente Veenendaal maakt een afspraak voor inschrijving BRP.
 • Mensen worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente in op aangifte van verblijf en adres bij de gemeente.
 • Mensen worden automatisch ingeschreven in de Basis Voorziening Vreemdelingen (BVV) en krijgen een BSN.

Vanaf 1 april is er elke donderdagochtend van 9:30 uur – 12:00 uur inloopspreekuur in de hal van het gemeentehuis voor Oekraïners die graag aan het werk willen.

Nee. Oekraïense vluchtelingen hebben geen recht op een bijstandsuitkering of bijzondere bijstand als zij geen geldig verblijfsdocument hebben. 

Het leefgeld vervalt als Oekrainers besluiten terug te keren naar Oekraine. Een kort verblijf op vakantie valt daar niet onder. Hier is nog geen termijn voor.

 • Verblijft u op een opvanglocatie, dan kunt u het OV niet meer gratis gebruiken. Het leefgeld is ook bedoeld voor het betalen van vervoer voor dagelijkse dingen (o.a. om naar school of een winkel te gaan). Voor het OV heeft u een OV-chipkaart nodig. Die kost eenmalig € 8. Daarop zet u geld waarmee u betaalt als u het OV gebruikt. 

Lever deze pas dan in bij de gemeente. Stuur een mail naar vluchtelingen-oekraine@veenendaal.nl voor een afspraak of geef de pas af bij de receptie van de gemeente Veenendaal.

Op het moment dat zij voor een werkgever gaan werken, dient deze werkgever de Oekraïner te verzekeren, net als normaal bij inhuur. De Oekraïner is dan meeverzekerd onder de Aansprakelijkheidsverzekering van Bedrijven (AVB) van die werkgever en eventueel een werknemersschadeverzekering of ongevallenverzekering.

Overige vragen

Er is een landelijk meldpunt die u kunt benaderen voor Oekraïense vluchtelingen die afwijkend (onbegrepen) gedrag vertonen. Denk bijvoorbeeld aan volwassenen die zich moeilijk kunnen aanpassen, psychische problemen hebben, die verslaafd zijn aan (hard)drugs en/of alcohol, zichzelf slecht verzorgen of die in contact gekomen zijn met politie en justitie.

Het meldpunt is vanaf maandag 12 december elke werkdag bereikbaar tussen 9.00 uur en 12.00 uur:

Het meldpunt is het eerste contactpunt voordat een client kan worden doorverwezen naar een instantie. 

Vluchtelingenwerk Nederland houdt iedere maandagmiddag van 13.00 tot 15.00 inloopspreekuur voor juridische vragen over het verblijfsrecht in Nederland, sociale zekerheid en informatie & advies in algemene zin. Naast het inloopspreekuur is Vluchtelingenwerk telefonisch bereikbaar op maandag t/m woensdag van 10.00 uur tot 12.30. 

Vluchtelingenwerk Nederland start op dinsdag van 9.30 uur tot 11.00 uur en van 11.00 uur tot 12.30 uur een groep spreekvaardigheid. 

Zandstraat 54
0318 – 523678
veenendaal@vluchtelingenwerk.nl

Oekraïense vluchtelingen nemen soms noodgedwongen hun huisdier mee. Meereizende dieren kunnen ziekteverwekkers bij zich dragen die een risico kunnen vormen voor de gezondheid van mens en dier. Zo is Oekraïne een risicogebied voor hondsdolheid (rabiës).  

Ook meegebracht voedsel kan ziekteverwekkers bevatten die weliswaar geen gevaar vormen voor de mens maar wel bij dieren voor problemen kunnen zorgen. Zo is Oekraïne een risicogebied voor Afrikaanse varkenspest dat in vleeswaren kan zitten. Zorg ervoor dat etensresten zo worden weggegooid dat andere dieren er niet van kunnen eten.  

Hieronder leest u wat dit betekent voor de opvang vluchtelingen en mensen die daarbij betrokken zijn (zoals gastgezinnen).

Reizigers met huisdieren afkomstig uit Oekraïne of Rusland worden dringend opgeroepen om:

 • Als het kan, vooraf contact op te nemen met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit(NVWA).
 • Ga na aankomst in Nederland zo snel mogelijk naar een dierenarts. 

  In Veenendaal kunt u contact opnemen met:

  Dierenkliniek Veenendaal
  Mardou van Leuven
  Castor 3
  3902 SC Veenendaal
  0318-519167
  www.dierenkliniekveenendaal.nl

 • Of, meld uw dier aan bij Meldpunt: https://www.hulpvoordierenuitoekraine.nl/nl/. Door het Meldpunt zal altijd een dierenarts worden ingeschakeld om het dier te onderzoeken. Ook in dit geval verzorgt de dierenarts de melding bij NVWA.
 • Zorg dat het dier, tot de uitslag van de bloedtest goed is, in thuisquarantaine gehouden wordt. Hier hoort u van de dierenarts meer over. 

Hulp voor dieren uit Oekraïne kan ook ondersteunen bij het vinden van een gastgezin of voorzien in dierbenodigdheden als manden, benches etc.

Voor de omgang met honden en katten geldt,  totdat het onderzoek door de dierenarts is uitgevoerd:

 • vermijd contact met het dier: niet aaien, kroelen, laten likken;
 • houd eigen dieren strikt gescheiden;
 • laat honden aangelijnd uit. Ruim ontlasting altijd op, gebruik daarvoor handschoenen en gooi deze daarna ook weg
 • houd katten binnen;
 • was na ieder contact met een dier goed de handen.

Voor overige meereizende huisdieren zoals bijvoorbeeld konijnen, cavia’s en hamsters zijn geen bijzondere voorzorgen vereist.
Voor meereizende vogels bestaat een mogelijk risico met betrekking tot vogelgriep en is het advies om bij ziekteverschijnselen contact op te nemen met de dierenarts.

Tot slot: meereizende dieren zijn, net als hun baasje, moe en gestrest. Ze kunnen dan ook anders reageren op uw goede bedoelingen door te bijten of te krabben. Als dat is gebeurd, ga dan altijd naar een Geneeskundige Hulppost (Rode Kruis / Huisarts). Laat u behandelen, waarbij u duidelijk aangeeft dat u door een dier uit de Oekraïne bent verwond.

Nadere informatie van de samenwerkende dierenhulporganisaties ‘Hulp voor dieren uit de Oekraïne’ is te vinden op: https://www.hulpvoordierenuitoekraine.nl/nl/

Het Rode Kruis heeft een WhapsApp-hulplijn geopend voor mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland gevlucht zijn. Via deze hulplijn kunnen mensen in het Oekraïens of Engels worden geholpen. Het nummer is 06 48 15 80 53.

Veel Oekraïners hebben het contact met hun dierbaren verloren als gevolg van het conflict in Oekraïne. Het Rode Kruis helpt met het zoeken naar vermiste familieleden en het herstellen van het contact. U leest hierover mee op de website van het Rode Kruis.

Wat betreft de WA-verzekering geldt dat sommige auto’s uit Oekraïne alleen voor Oekraïne verzekerd zijn. Vluchtelingen die met een eigen auto naar Nederland zijn gekomen moeten soms een aanvullende verzekering afsluiten. Het is soms ook mogelijk om contact op te nemen met hun eigen (of een andere) verzekeraar uit Oekraïne. Het is nog onduidelijk of belasting voor de auto moet worden betaald in Nederland. Dat is afhankelijk van de vraag wat de Belastingdienst zal aanmerken als ‘woonland’ bij vluchtelingen uit Oekraïne. Wat betreft de rijbewijzen geldt dat mensen 185 dagen met een buitenlands rijbewijs mogen blijven rijden. Daarna is een Nederlands rijbewijs nodig.

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u antwoorden op veelgestelde vragen in verband met de situatie tussen Rusland en Oekraïne. 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/oekraine-en-rusland/vragen-en-antwoorden

Vluchtelingen uit Oekraïne die willen terugkeren of verder reizen, kunnen daarbij hulp krijgen van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)of Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). 

DT&V is bereikbaar via info@dtv.minvenj.nl. Zij brengen de vluchteling in contact met een regievoerder van de DT&V. De regievoerder neemt met hem of haar de mogelijkheden voor vertrek uit Nederland door, bijvoorbeeld wat betreft vliegtickets en reispapieren. De vreemdeling kiest zelf om wel of niet gebruik te maken van deze hulp. Als de hulp wordt aanvaard, helpt een regievoerder om het vertrek te regelen. 

Meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Voor vragen kunt u een e-mail sturen aan vluchtelingen-oekraine@veenendaal.nl. Veelgestelde vragen nemen wij op in deze Q&A’s.

Het Rode Kruis heeft een Nederlandstalige informatielijn voor mensen die hulp vragen of willen aanbieden. Deze informatielijn is op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 21.00 uur op nummer 070-4455888.