Bijeenkomst gastgezinnen Oekraïners

Veel Veenendalers zetten zich belangeloos in om mensen uit Oekraïne een veilig thuis te bieden. Soms zelfs letterlijk door hun huis open te stellen en hen een dak boven het hoofd te bieden. De opvang van mensen in het eigen huishouden brengt een bijzondere dynamiek teweeg.

We zijn erg benieuwd naar hoe de gastgezinnen deze periode ervaren. Daarom gingen we op dinsdag 19 april met hen in gesprek over hun verwachtingen, vragen en wensen. Ook gaven we informatie over beschikbare regelingen en mogelijkheden voor gastgezinnen en de mensen aan wie zij onderdak bieden. Denk aan zaken als leefgeld, onderwijs en werk.

We hebben een goede indruk gekregen van wat er leeft en speelt bij de gastgezinnen. En wat de gemeente hierin kan betekenen. Binnenkort organiseren wij voor alle Oekraïense vluchtelingen een aparte bijeenkomst. Om ook met hen in contact te blijven.