Informatie:

Iedereen die vanuit Oekraïne in de gemeente Veenendaal komt wonen, moet zich inschrijven in de Basisregisratie Personen (BRP).

Daarnaast bestaat er mogelijk recht op leefgeld zolang er (nog) geen werk is. Hiervoor verzoeken wij u ook om een Registratieformulier in te vullen. Zo kunnen wij het proces tot inschrijving in de BRP in gang zetten. Hierna wordt beoordeeld of er recht is op leefgeld.

Everyone who comes from Ukraine to live in the municipality of Veenendaal must register in the Basic Registration of Persons (BRP).

In addition, there may be a right to living allowance as long as there is no work (yet). For this we also ask you to fill in a Registration form. This way we can start the process of registering in the BRP. After this, it is assessed whether there is a right to living allowance.

Informatie:

Oekraïners die al leefgeld ontvangen en waarbij iets wijzigt in de situatie, moeten een Wijzigingsformulier invullen. Bijvoorbeeld als iemand aan het werk gaat, het adres wijzigt, iemand terugkeert naar Oekraïne of als er een verandering in de gezinssamenstelling is. 

Oekraïeners die verhuizen of terugkeren naar Oekraïne moeten naast het Wijzigingsformulier ook het formulier Aangifte verhuizing (pdf, 92 KB) invullen en meesturen met het Wijzigingsformulier.

Oekraïense vlag

Veenendaal voor Oekraïne

Platform van organisaties en kerken die zich in willen zetten voor Oekraïners die naar Veenendaal komen of er al zijn.

veenendaalvooroekraine.nl