Vooruitblik op de politieke agenda van april

Categorieën

  • Gemeenteraad

De gemeenteraad neemt de belangrijke besluiten voor de gemeente. Iedere maand staan er weer andere onderwerpen op de agenda. Soms komt een onderwerp vaker terug. Waar gaat de raad in april mee aan de slag? In dit artikel lichten wij enkele onderwerpen voor je uit. Ook leest je op welke manier je invloed hebt op de besluiten die de raad deze maand neemt.

Evenementenbeleid 2024 en verder ‘Veenendaal blijft verrassen’

Het was de wens van de raad om een nieuwe kaderstellende nota Evenementenbeleid Veenendaal op te stellen. Er zijn in de afgelopen jaren allerlei ontwikkelingen geweest die invloed hebben op het nu bestaande beleid. Zo heeft de raad het college verzocht om in het nieuw op te stellen beleid aandacht te besteden aan o.a. evenementenlocaties, type evenementen, duurzaamheid, participatie, geluidsnormen en de begin- en eindtijden. Deze onderwerpen zijn ook tijdens het stadsgesprek in januari besproken met omwonende en andere belanghebbende.
Nu ligt het nieuwe evenementenbeleid voor in de raadscommissie van donderdag 11 april. Het doel van het voorgestelde evenementenbeleid is om voldoende ruimte te creëren voor evenementen in Veenendaal. Dit met voldoende aandacht voor een goede balans tussen rust en reuring, zowel voor inwoners als voor bezoekers van Veenendaal en met een beperkte footprint in het milieu.

Beleidskader Sport en Bewegen 2024-2028

Met dit nieuwe beleidskader wordt er specifiek aandacht besteed aan het bereiken van inwoners om meer te sporten en bewegen, het is de wens om meer dwarsverbanden te leggen met doelstellingen uit het sociale en fysieke domein en partners in deze domeinen en willen we werken aan vitale, toegankelijke en toekomstbestendige sportverenigingen. Dit beleidskader zet daarom zoveel mogelijk in op sportparticipatie, de mensen letterlijk en figuurlijk in beweging krijgen. Want een sportieve samenleving zorgt voor een gezonde(re) samenleving. Dit beleidskader gaat over het aanbieden van een laagdrempelig sportaanbod, het richten op inwoners die onvoldoende in beweging komen, de buitenruimte laten uitdagen tot bewegen en meer samenwerkingen te vinden tussen en met sportaanbieders.

Je mening

De raad bespreekt de onderwerpen uit dit artikel en de overige onderwerpen op de agenda tijdens de vergadering van de raadscommissies op dinsdag 9 april en donderdag 11 april. Ben je betrokken bij een onderwerp op de agenda en wil je je mening geven? De raad neemt die inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt. Meer informatie over inspreken leest je in het kader onder dit artikel. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 18 april besluit de raad over de onderwerpen op de agenda. De meest actuele agenda’s, raadsvoorstellen en overige vergaderstukken vindt je op veenendaal.raadsinformatie.nl.

Inspreken

Wil je je mening geven over één van de onderwerpen op de  agenda? Wij bieden verschillende mogelijkheden om in te spreken. Neem contact op via griffie@veenendaal.nl voor meer informatie en aanmelden. Aanmelden kan tot uiterlijk 13.00 uur op de vergaderdag van de raadscommissie waar je wilt inspreken. Na aanmelding neemt de griffie contact met je op.