Vooruitblik op de agenda van oktober

Categorieën

  • Gemeenteraad

De gemeenteraad neemt de belangrijkste besluiten voor de gemeente. Iedere maand staan er weer andere onderwerpen op de agenda. Soms komt een onderwerp vaker terug. Waar gaat de raad in oktober mee aan de slag? In dit artikel lichten wij enkele onderwerpen voor u eruit. Ook leest u op welke manier u invloed heeft op de besluiten die de raad deze maand neemt.

Raadsconsultatie Omgevingsprogramma Integrale Mobiliteit (OPIM)

Gemeente Veenendaal heeft grote ambities op het gebied van mobiliteit. De leefbaarheid, de economie en de groei van Veenendaal vragen om een structurele verbetering van de mobiliteit, bereikbaarheid en verkeersveiligheid, zodanig dat er sprake is van een goede doorstroming en minder verkeersslachtoffers. Dit alles vraagt om een integrale en strategische benadering en het stellen van prioriteiten. Hiervoor wordt een Omgevingsprogramma Integrale Mobiliteit (OPIM) opgesteld. In de raadscommissie van oktober wordt via een raadsconsultatie aan de fracties gevraagd om rond diverse thema’s (zoals een mobiliteitstransitie) input te leveren op de inhoudelijke koers van het OPIM. De planning is dat het OPIM in 2024 definitief door de raad wordt vastgesteld.

Evenementenbeleid

Het was de wens van de raad om een nieuwe kaderstellende nota Evenementenbeleid Veenendaal op te stellen. Er zijn in de afgelopen jaren allerlei ontwikkelingen geweest die invloed hebben op het nu bestaande beleid. Zo heeft de raad het college verzocht om in het nieuw op te stellen beleid aandacht te besteden aan o.a. evenementenlocaties, type evenementen, duurzaamheid, participatie, geluidsnormen en de begin- en eindtijden. Nu ligt het nieuwe evenementenbeleid voor in de raadscommissie van donderdag 5 oktober. Het doel van het voorgestelde evenementenbeleid is om voldoende ruimte te creëren voor evenementen in Veenendaal. Dit met voldoende aandacht voor een goede balans tussen rust en reuring, zowel voor inwoners als voor bezoekers van Veenendaal en met een beperkte footprint in het milieu. Om dit te bereiken zijn er een aantal veranderingen nodig ten opzichte van het huidige evenementenbeleid waaronder het aantal evenementen op zondag te verruimen van zes naar twaalf, de Markt toe te voegen als locatie waar op zondag evenementen mogen en het oplaten van ballonnen te verbieden.

Uw mening

De raad bespreekt de onderwerpen uit dit artikel en de overige onderwerpen op de agenda tijdens de vergadering van de raadscommissies op dinsdag 3 oktober en donderdag 5 oktober. Bent u betrokken bij een onderwerp op de agenda en wilt u uw mening geven? De raad neemt die inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt. Meer informatie over inspreken leest u in het kader naast dit artikel. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 12 oktober besluit de raad over de onderwerpen op de agenda. De meest actuele agenda’s, raadsvoorstellen en overige vergaderstukken vindt u op veenendaal.raadsinformatie.nl