Vooruitblik op de agenda van november

Categorieën

  • Gemeenteraad

De gemeenteraad neemt de belangrijkste besluiten voor de gemeente. Iedere maand staan er weer andere onderwerpen op de agenda. Soms komt een onderwerp vaker terug. Waar gaat de raad in juni mee aan de slag? In dit artikel lichten wij enkele onderwerpen voor u eruit. Ook leest u op welke manier u invloed heeft op de besluiten die de raad deze maand neemt.

Integraal beleidskader Sociaal Domein 2024-2027

Elke vier jaar stelt de gemeenteraad een integraal beleidskader sociaal domein vast (IBK-SD). In het IBK-SD worden de doelen waar de gemeente de komende vier jaar aan gaat werken vastgesteld. Het IBK-SD gaat over de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wet inburgering, gezondheid en welzijn en legt verbinding met aanpalende beleidsterreinen als onderwijs, economie, sport, cultuur, leefbaarheid en veiligheid. In de raadscommissie van 7 november spreekt de raadscommissie over het IBK 2024-2027 ter voorbereiding op de besluitvorming door aan de raad op 16 november.
 

Jaarlijkse aanpassing parkeertarieven

In 2017 heeft de gemeenteraad besloten de parkeertarieven op straat jaarlijks trendmatig te verhogen. Tijdens de raadscommissie van 9 november liggen de wijzigingen van de verordening parkeerbelastingen voor 2024 voor aan de raad. Belangrijke punten die hierin opgenomen zijn, is de trendmatige verhoging van 2024, een boven trendmatige verhoging, een verlaging van bewonersvergunningen op terrein Duivenweide/Theater en de tijden voor bepaald parkeren op straat in het centrum uit te breiden naar zon- en feestdagen.  

Uw mening

De raad bespreekt de onderwerpen uit dit artikel en de overige onderwerpen op de agenda tijdens de vergadering van de raadscommissies op dinsdag 7 november en donderdag 9 november. Bent u betrokken bij een onderwerp op de agenda en wilt u uw mening geven? De raad neemt die inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt. Meer informatie over inspreken leest u in het kader naast dit artikel. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 16 november besluit de raad over de onderwerpen op de agenda. De meest actuele agenda’s, raadsvoorstellen en overige vergaderstukken vindt u op veenendaal.raadsinformatie.nl.