Vooruitblik op de agenda van januari

Categorieën

  • Gemeenteraad

Als inwoner heb je invloed op belangrijke besluiten voor de gemeente. Elke maand heeft de gemeenteraad andere onderwerpen op de agenda staan. Sommige onderwerpen komen vaker terug. Wat staat er op de agenda van januari? In dit artikel lichten we enkele onderwerpen voor je uit en vertellen we hoe je invloed kunt uitoefenen op de besluiten van de raad deze maand.

Bestemmingsplan Tuinstraat fase 1 en 2

De Tuinstraat kan meer zijn dan een straat voor auto's en vrachtwagens. Het bestemmingsplan "Tuinstraat Fase 1 en 2" maakt het mogelijk om van de Tuinstraat een groene, gezellige woonstraat te maken. Hier kunnen maximaal 130 appartementen verdeeld over twee complexen worden gebouwd. Op de begane grond komt ruimte voor winkels of andere maatschappelijke functies. Tijdens de raadscommissie van 16 januari kun je meer te weten komen over dit bestemmingsplan.

Vaststelling regiovisie Valleiregio Beschermd Wonen en Beschermd Thuis 2024-2029

De gemeente is verantwoordelijk voor Beschermd Wonen. Dit is voor mensen met psychische kwetsbaarheid, verslaving of beperkt leervermogen, die niet zelfstandig kunnen wonen. Veenendaal werkt samen met andere gemeenten in de Valleiregio om een ‘Regiovisie Beschermd Wonen en Beschermd Thuis’ op te stellen. Hierin staan afspraken om lokale en regionale uitvoeringsplannen vorm te geven. Tijdens de raadscommissie van 16 december staat de vaststelling van deze regiovisie op de agenda.

Jouw mening

De raad bespreekt deze onderwerpen tijdens de vergadering van de raadscommissies op dinsdag 16 januari. Ben je betrokken bij een onderwerp op de agenda en wil je jouw mening geven? De raad neemt jouw inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt. Meer informatie over inspreken lees je hieronder. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 25 januari besluit de raad over de onderwerpen op de agenda. Je vindt de meest actuele agenda’s, raadsvoorstellen en overige vergaderstukken op veenendaal.raadsinformatie.nl.

Contact opnemen

Wil je jouw mening delen over een onderwerp op de agenda? Dat kan! We hebben verschillende manieren waarop je kunt inspreken. Neem contact met ons op via griffie@veenendaal.nl voor meer informatie en om je aan te melden. Aanmelden kan tot uiterlijk 13.00 uur op de dag van de raadscommissievergadering waarin je wilt inspreken. Na aanmelding zal de griffie contact met je opnemen