Nieuwbouw in Veenendaal

Veenendaal heeft alles wat een moderne gemeente zich kan wensen. Het ligt centraal, heeft uitstekende winkelvoorzieningen, goed openbaar vervoer, ligt in een mooie omgeving, heeft op het gebied van onderwijs veel te bieden en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Jongens spelen op bouwplaats in Veenendaal-oost

Dat wil niet zeggen dat de gemeente rustig achterover leunt en kijkt welke ontwikkelingen er op haar afkomen, integendeel. Wie de plannen voor bijvoorbeeld Brouwerspoort leest, zal tot de conclusie komen dat in Veenendaal een project wordt gerealiseerd dat het centrum nog meer aanzien zal geven. En ondertussen wordt er bijvoorbeeld in Veenendaal-oost druk gebouwd aan nieuwe woningen. Met alle plannen bevestigt Veenendaal haar imago van een gemeente met een stadse uitstraling en de charmes van een dorp.

Eiland F in Veenderij

Zelf bouwen op een vrije kavel; als dat uw droom is dan is Eiland F in Veenderij ‘the place to be’! Vrijstaand of twee-onder-één kap, uw woonwensen worden werkelijkheid op Eiland F. Op alle 31 bouwkavels is inmiddels een optie genomen. Wellicht komen er in 2018/2019 weer bouwkavels in Veenderij in verkoop.

Eiland F ligt aan de oostrand van de Veenderij, nabij de Dragonderweg en natuurgebied De Groene Grens. Dit is het middelste eiland in een rij van eilanden die de komende jaren worden gerealiseerd. De woningbouw op dit eiland is gevarieerd en bestaat uit vrijstaande woningen, twee-onder-één-kapwoningen en rijwoningen, waaronder 20 sociale huurwoningen. Dit is vergelijkbaar met de andere twee eilanden.

Planning

De planning voor Eiland F bestaat in hoofdlijnen uit de volgende stappen:

  • 4e kwartaal 2017: oplevering bouwrijp maken
  • 1e kwartaal 2018: start realisatie woningen

Deze planning is in beperkte mate nog afhankelijk van goedkeuring en afronding van het bestemmingsplan. 

Stationskwartier

Het Stationskwartier is een gebied in transformatie. Het voormalige industrieterrein verandert in een woongebied, dichtbij het centrum en station. Het project bestaat uit vier delen.

Plandeel B: vrije kavels – appartementencomplex – moskee

De fabriekshallen van weleer hebben hier plaatsgemaakt voor een tijdelijke groene inrichting. Alleen de Veenendaalhal is nog overgebleven. Naar verwachting wordt deze medio 2016 gesloopt.  

Kavels

In dit deel van het Stationskwartier is ruimte voor nieuwe vormen van wonen. Het geeft u de kans om een huis op maat te bouwen. In het Pionierkwartier kunt u een kavel kopen van de gemeente en zelf uw huis bouwen. Voor de eerste 8 kavels kunt u zich inschrijven. De grondprijs is € 550,- per vierkante meter (inclusief btw). U kunt zelf de breedte van uw kavel bepalen (tussen 4.80 meter en 7.20 meter); de diepte is altijd 25 meter.

Carteblanche wonen Ambachtsstraat nabij de gemeentewerf 

In het ontwikkelconcept van Latei Projectontwikkeling blijft het principe van het organisch ontwikkelen gehandhaafd. De kopers van de woningen krijgen een ruime keuzemogelijkheid. Er kan gekozen worden uit verschillende kavelbreedtes, architectuurstijlen, gevelindelingen- en onderdelen, woningindelingen en veel architectuuraccenten zoals onder andere type kozijnen, erkers, plinten, banden en dakrand beëindigingen. Het verkoopproces wordt zo vormgegeven dat potentiele kopers goed gefaciliteerd worden om verantwoorde keuzes te maken. Maximale keuze en tegelijk ontlast worden van de zorg van het ontwikkel- en bouwtraject; dat is de insteek van dit project.

Planning

Om deze ontwikkeling mogelijk te  maken wordt in de tweede helft van 2016 een bestemmingsplan voorgelegd aan het college en aansluitend aan de gemeenteraad ter beoordeling aangeboden. Dit plan wordt gemaakt voor heel Pionierkwartier, exclusief moskee en nieuwbouw complex hoek Parallelweg/Ambachtsstraat. Voor de laatste twee zijn separate bestemmingsplannen gemaakt.

Heeft u belangstelling voor deze nieuwbouw, Kijk voor meer informatie op de website van Carteblanche wonen . Realisatie vindt naar verwachting in 2017 plaats.

Appartementencomplex Parallelweg/Ambachtsstraat

Op de hoek van de Ambachtsstraat/Parallelweg komt een gebouw met drie woonlagen. Op de begane grond komt Fysiq Vision, de fysiotherapiepraktijk die op dit moment nog aan de Parallelweg 50 (naast De Rozenbottel) is gevestigd. Op de twee verdiepingen komen 14 appartementen die in de verhuur komen. Het gebouw is ontworpen door MIES Architecten en wordt ontwikkeld door Ingenious Vastgoed. 

Planning 

In februari 2017 is de start van de bouw gepland.

Plandeel C: Pelikaanstraat en omgeving

Aan de Industrielaan zijn in gebouw De Reünie in 2015 61 jongerenappartementen gerealiseerd. Achter dit voormalig schoolgebouw worden binnenkort 57 woningen gebouwd. De werkzaamheden voor het bouwrijp zijn in november 2015 gestart. In het 1e kwartaal van 2016 gaat de bouw van start en de oplevering staat voor begin 2017 gepland. VolkerWessels is de ontwikkelaar die hier actief is.

De Pionier

Tussen De Reünie en Leeuwis in is een appartementencomplex voorzien met 23 appartementen. De ontwikkelaars is Frank van Woerden. De start van de bouw is voorzien in maart van dit jaar en de oplevering staat voor december van dit jaar gepland. 

De appartementen komen in de verkoop. Zodra hier meer over te melden is, berichten we hierover.

Plandeel D: omgeving Leeuwis

Voor dit gebied heeft de gemeente een visie geformuleerd. Het is nu aan de markt om te bepalen wat er concreet komt.

Pionierkwartier

In het Pionierkwartier kunt u zelf uw droomhuis bouwen. U kunt van de gemeente één van de 8 zelfbouwkavels kopen. Het inschrijfformulier en meer informatie vindt u op de website Pionierkwartier

De grondprijs is € 550,- per vierkante meter (inclusief btw). De kavels hebben een vaste diepte van 25 meter; de breedte bepaalt u zelf (tussen 4,80 meter en 7,20 meter). Of u kiest voor een rijwoning of juist een twee-onder-één-kap woning wilt bouwen, het is allemaal mogelijk.

Adriaen van Ostadelaan 32

Tot maart 2015 stond aan de Adriaen van Ostadelaan 32 het welbekende ROC gebouw. Dat pand is gesloopt. Voor het vrijkomende terrein hebben omwonenden, woningbouwcorporaties en marktpartijen spelregels bedacht. Deze spelregels vormen de basis voor de herontwikkeling van deze locatie. Meerdere partijen hebben zich aangemeld en hieruit is De Bunte Vastgoed uit Ede geselecteerd. In april 2016 is er een inloopavond voor omwonenden geweest. 

Uit de sessies met de omwonenden bleek al dat men vooral geen hoogbouw wilde. Uitzicht op groen en woningen die bij de rest van de buurt passen; dat was de wens. De bouw van de 14 rug-aan-rug woningen die van start is gegaan komt hier geheel aan tegemoet.

De bouw van de 14 woningen wordt naar verwachting eind 2017r afgerond met de oplevering van de woningen. Verhuur van de woningen wordt geregeld door de Veenendaalse Woningstichting. 

Veenendaal-oost

Aan de oostzijde van Veenendaal worden circa 3.200 woningen gerealiseerd. Veenendaal-oost , een duurzame wijk met kleine herkenbare buurten, veel verschillende woningen en voorzieningen dichtbij. In 2016 worden de laatste woningen in deelwijk Buurtstede gebouwd en gestart met de ontwikkeling van Veenderij.

Uitbreiding Ontmoetingshuis in Veenendaal-oost

De uitbreiding van het Ontmoetingshuis wordt vervroegd van 2018 naar 2016. De bouw van het Levenshuis in de Veenderij gaat niet door. Het Ontmoetingshuis wordt uitgebreid met het onderwijsdeel en de gemeenschappelijke ruimtes worden aangepast.

Planning

Op 2 september was de officiële start van de bouw van de uitbreiding van het Ontmoetingshuis. De oplevering is voorzien in april 2017 (onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden). De onderwijshuisvesting heeft prioriteit bij de oplevering, aansluitend de kinderopvang en als laatste worden de gemeenschappelijke ruimtes aangepast. In overleg met de scholen wordt begin schooljaar 2016/2017 een oplossing gevonden voor het mogelijk tekort aan ruimte.

Brouwerspoort

Smalle, hoge panden, gekleurde gevels, groene pleinen en een slingerende gracht. Het oude beeld van volle parkeerterreinen, achtergevels van winkels en de lege Hollandia Wolfabriek maakt plaats voor de typisch stadse aanblik van Brouwerspoort , het centrumvernieuwingsplan van Veenendaal.

Castor

In de zomer van 2017 staan aan de Castor, op het terrein tussen de Kleine Beer en het Dragonderpark, 66 vrije sector huurwoningen. De start van de bouw is voorzien rond de jaarwisseling.

Maandag 24 oktober tekende de heer Wim van Ginkel de koopovereenkomst met gemeente Veenendaal. Hoveniersbedrijf Van Ginkel wilde al een aantal jaren verhuizen naar een andere locatie in de gemeente. In de loop van de afgelopen jaren zijn de plannen voor het gebied ontwikkeld en zo is gekomen tot het plan dat er nu ligt, voor 66 huurwoningen in de vrije sector. Omwonenden van het gebied zijn vanaf de planvorming betrokken en steunen het plan voor deze woningen.

Bijzonder wonen aan de Balkons

In het natuurgebied De Groene Grens is ruimte gelaten voor een bijzonder woongebied in Veenendaal. Op deze aantrekkelijke plek zijn 57 royale kavels gesitueerd. De kavels zijn bestemd voor de bouw van vrijstaande woningen. Met de opbrengst van de kavels wordt de aanleg van het natuurgebied gerealiseerd. Via Bijzonder Wonen kunt u een persoonlijke inlogcode aanvragen. U krijgt dan toegang tot uitgebreide informatie over de beschikbare kavels. De verkoop van de kavels wordt begeleid door kavelcoach Jasja Scholtens. 

Weverij

In de ontwikkeling van het gebied achter de woningen aan de Wilhelminastraat 7-45 is voorzien in de bouw van 19 woningen. Ontwikkelingsmaatschappij Apeldoorn B.V. en Nijhuis B.V. zijn eigenaar van deze grond aan de Weverij. De bouw start in de tweede helft van dit jaar. De verkoop van de woningen is inmiddels gestart. Meer informatie vindt u op de website van de projectontwikkelaar .

1e Melmseweg

Het nieuwbouwproject aan de 1e Melmseweg wordt de entree van Veenendaal. In De Veense Poort worden circa 250 woningen gebouwd. De groenstrook langs Rondweg-west blijft, maar daarachter komen woningen. In het eerste kwartaal van 2016 wordt de eerste fase bouwrijp gemaakt.

Planning

De start bouw van de 1e fase staat gepland voor het 2e kwartaal van  2016 met de bouw van 14 'Veranda'  seniorenwoningen en 32 'Veranda' rug aan rug woningen. De start bouw van 26 appartementen is voor het 3e kwartaal van 2016 gepland.

De bouw van fase 2 start in het 1e kwartaal van 2018 en de derde fase start in het 3e kwartaal van 2019.

De groene grens

Tussen de bebouwing van Veenendaal-oost en Ede ligt natuurgebied De Groene Grens. Het gebied van 84 hectare wordt begrensd door de Dragonderweg en de Zuiderkade. De Groene Grens vormt een natuurlijke buffer tussen de gemeentes Ede en Veenendaal en heeft drie functies: natuurontwikkeling, dagrecreatie en waterberging. Het project is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland en het Nationaal Groenfonds. De Groene Grens ligt op de grens van twee provincies. Je vindt er rust, ruimte en het wonderschone groen van het natuurgebied met zijn zeldzame kalkmoerassen. Zo ligt bijvoorbeeld 2 ha van de in Nederland aanwezige kalkmoerassen (in totaal 10 ha) in de Groene Grens. In het voor- en najaar zijn er rondleidingen met een ecoloog en in juni staat het gebied in de schijnwerper met ‘de dag van de Groene Grens’.

Woning vinden

Op Funda vindt u het aanbod van huizen die te koop staan in Veenendaal.

Bestemmingsplannen bekijken

Via de website ruimtelijkeplannen.nl kunt u bestemmingsplannen bekijken. Wilt u afwijken van het bestemmingsplan neem dan contact op met het omgevingsloket.

Omgevingsvergunningen

Voor onder andere bouwen en verbouwen heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Vraag online een vergunning aan.