Bouwprojecten in Veenendaal

Veenendaal heeft alles wat een moderne gemeente zich kan wensen. Het ligt centraal, heeft uitstekende winkelvoorzieningen, goed openbaar vervoer, ligt in een mooie omgeving, heeft op het gebied van onderwijs veel te bieden en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Jongens spelen op bouwplaats in Veenendaal-oost

Dat wil niet zeggen dat de gemeente rustig achterover leunt en kijkt welke ontwikkelingen er op haar afkomen, integendeel. Wie de plannen voor bijvoorbeeld Brouwerspoort leest, zal tot de conclusie komen dat in Veenendaal een project wordt gerealiseerd dat het centrum nog meer aanzien zal geven. En ondertussen wordt er bijvoorbeeld in Veenendaal-oost druk gebouwd aan nieuwe woningen. Met alle plannen bevestigt Veenendaal haar imago van een gemeente met een stadse uitstraling en de charmes van een dorp.

Stationskwartier

Het Stationskwartier ondergaat een metamorfose. De wijk wordt herontwikkeld van industrieel gebied naar hippe woonlocatie. Er gebeurt veel op dit moment! Het project bestaat uit vier delen.

Plandeel B: vrije kavels – appartementencomplex – moskee

Pionierkwartier is een stuk stadsdorp in een van oorsprong industriële wijk. Het bedrijf Roosvicee is hier groot geworden. Nu is de wijk al een langere tijd bewoond en vindt er een kleine transformatie plaats. Op verschillende plekken in het Stationskwartier vindt nieuwbouw plaats.

Zelfbouwkavels stadswoning Pionierkwartier

In het Pionierkwartier woont u straks in uw eigen droomwoning. Hoe? Dat bepaalt u helemaal zelf! 

U ontwerpt hier uw eigen huis op een eigen kavel. Uw nieuwe huis wordt onderdeel van een rij van in totaal 7 woningen. Wonen naar uw eigen wensen, vlakbij het centrum. Het inschrijfformulier en meer informatie vindt u op de website Pionierkwartier .  

De grondprijs is € 550,- per vierkante meter (inclusief btw). De kavels hebben een vaste diepte van 25 meter; de breedte bepaalt u zelf (tussen 4,80 meter en 7,20 meter).  

Carteblanche wonen Ambachtsstraat nabij de gemeentewerf 

In het ontwikkelconcept van Latei Projectontwikkeling blijft het principe van het organisch ontwikkelen gehandhaafd. De kopers van de woningen krijgen een ruime keuzemogelijkheid. Er kan gekozen worden uit verschillende kavelbreedtes, architectuurstijlen, gevelindelingen- en onderdelen, woningindelingen en veel architectuuraccenten zoals onder andere type kozijnen, erkers, plinten, banden en dakrand beëindigingen. Het verkoopproces wordt zo vormgegeven dat potentiele kopers goed gefaciliteerd worden om verantwoorde keuzes te maken. Maximale keuze en tegelijk ontlast worden van de zorg van het ontwikkel- en bouwtraject; dat is de insteek van dit project.

Planning

Om deze ontwikkeling mogelijk te  maken wordt in de tweede helft van 2016 een bestemmingsplan voorgelegd aan het college en aansluitend aan de gemeenteraad ter beoordeling aangeboden. Dit plan wordt gemaakt voor heel Pionierkwartier, exclusief moskee en nieuwbouw complex hoek Parallelweg/Ambachtsstraat. Voor de laatste twee zijn separate bestemmingsplannen gemaakt.

De eerste 15 woningen van Carte Blanche vorderen vlot. De funderingen zijn klaar en de bouwers zijn bezig met de begane grond. De woningen zijn naar verwachting in het najaar van 2018 gereed. Kijk voor meer informatie op de website van Carteblanche wonen

Appartementencomplex Parallelweg/Ambachtsstraat

Op de hoek van de Ambachtsstraat/Parallelweg komt een gebouw met drie woonlagen. Op de begane grond komt Fysiq Vision, de fysiotherapiepraktijk die op dit moment nog aan de Parallelweg 50 (naast De Rozenbottel) is gevestigd. bouwt ontwikkelaar De Bunte Vastgoed 32 appartementen. Tijdens een inloopavond op 4 april werden de plannen gepresenteerd en toegelicht aan de omwonenden. 

Islamitisch Cultureel Centrum

De bouwput is al uitgegraven en binnenkort gaat de bouw van moskee Nasser aan de Nijverheidslaan 6 echt van start. De bouw  neemt naar verwachting zo’n 14 maanden in beslag.

Plandeel C: Pelikaanstraat en omgeving

Aan de Industrielaan zijn in gebouw De Reünie in 2015 61 jongerenappartementen gerealiseerd. Achter dit voormalig schoolgebouw worden binnenkort 57 woningen gebouwd. De werkzaamheden voor het bouwrijp zijn in november 2015 gestart. In het 1e kwartaal van 2016 gaat de bouw van start en de oplevering staat voor begin 2017 gepland. VolkerWessels is de ontwikkelaar die hier actief is.

De Pionier

Tussen De Reünie en Leeuwis in is een appartementencomplex voorzien met 23 appartementen. De ontwikkelaars is Frank van Woerden. De start van de bouw is voorzien in maart van dit jaar en de oplevering staat voor december van dit jaar gepland. 

De appartementen komen in de verkoop. Zodra hier meer over te melden is, berichten we hierover.

Plandeel D: omgeving Leeuwis

Ontwikkeling Kirpestein

Van Woerden projectontwikkeling heeft het plan om de voormalige garage Kirpestein te herontwikkelen naar huur- en zorgappartementen. Deze sociale huurwoningen worden na oplevering door Van Woerden overgedragen aan de Veenendaalse woningstichting. De buurt wordt op 26 april   geïnformeerd over de plannen.

Veenendaal-oost

Aan de oostzijde van Veenendaal worden circa 3.200 woningen gerealiseerd. Veenendaal-oost , een duurzame wijk met kleine herkenbare buurten, veel verschillende woningen en voorzieningen dichtbij.

Inrichting centrale plein Brink

De definitieve inrichting van de Brink, het centrale plein in Veenendaal-oost tussen het Ontmoetingshuis en het Kloppend Hart Huis, komt in zicht. De hoofdfuncties en de opzet van het plein zijn in een eerder stadium bepaald. In aansluiting op de plannen voor het winkelcentrum en de andere functies rond het plein is in de afgelopen periode het ontwerp voor het plein verder uitgewerkt. In maart 2018 is dit Voorlopig Ontwerp Inrichtingsplan voor de Brink getoond en toegelicht tijdens een inloopavond. Aansluitend is het Definitieve Ontwerp opgesteld. 

De werkzaamheden aan de Brink zijn inmiddels gestart, evenals de voorbereiding voor de bouw van het winkelcentrum.

Wooneilanden Veenderij

In Veenderij, het zuidelijk wijkdeel van Veenendaal-oost komen verschillende typen woningen op verschillende wooneilanden: appartementen, rijwoningen, twee-onder-een-kap en vrijstaande woningen. Op ieder eiland zal een eigen herkenbare eilandsfeer ontstaan, sommige straten verwijzen naar de sferen van omliggende dorpen, andere zijn weer anders van opzet. Hierdoor ontstaan als vanzelf kleine, gezellige buurtjes. 

Alle kavels op Eiland F zijn inmiddels verkocht.

Brouwerspoort

Smalle, hoge panden, gekleurde gevels, groene pleinen en een slingerende gracht. Het oude beeld van volle parkeerterreinen, achtergevels van winkels en de lege Hollandia Wolfabriek maakt plaats voor de typisch stadse aanblik van Brouwerspoort , het centrumvernieuwingsplan van Veenendaal.

Bijzonder wonen aan de Balkons (Groene Grens)

In het natuurgebied De Groene Grens is ruimte gelaten voor een bijzonder woongebied in Veenendaal. Op deze aantrekkelijke plek zijn 60 royale kavels gesitueerd. Een unieke kans voor wie in een landelijke omgeving wil wonen, op 10 fietsminuten van de binnenstad van de Veenendaal. Aan de rand van het woongebied bevinden zich kavels met direct een fraai uitzicht over het natuurgebied De Groene Grens, begrensd door water. De verkoop is gestart in het zuidelijk deel van Balkon Zuid. De verkoopprijzen van de nog beschikbare kavels zijn vanaf €395.000,- inclusief BTW en vrij op naam. Informatie over wonen in De Groene Grens vindt u op de website van Bijzonder Wonen

Weverij

Op de plek van de voormalige Veenendaalse Stoomspinnerij en Weverij (VSW) uit 1861 verrijzen 19 statige, 3-laagse stadsvilla’s met woonoppervlakken van circa 120 m2, op ruime kavels van zo’n 140 m2. Wonen aan de rand van het centrum, met een ruime tuin en parkeren op eigen terrein. 

Momenteel wordt het te ontwikkelen gebied bouw- en woonrijp gemaakt. De bouw start naar verwachting medio 2018. Meer informatie vindt u op de website van de projectontwikkelaar .

1e Melmseweg

Tot 2020 ontwikkelt De Veense Poort B.V. circa 250 woningen, waarvan 85 grondgebonden woningen en 165 appartementen aan de 1e Melmseweg. In 2017 werden aan de 1e Melmseweg al de eerste 46 woningen opgeleverd door de ontwikkelaar van De Veense Poort en in het tweede kwartaal van 2018 volgen de eerste 40 appartementen langs de Rondweg West. En inmiddels ontstaat hier voorzichtig aan een nieuwe wijk, die nog lang niet is uitgegroeid. Het plan voorziet in 30% sociale koop-/huurwoningen en 70% vrije sector koop- en huurwoningen. De plannen passen binnen het stedenbouwkundig plan voor dit gebied.

Groeneveldselaan

De Groeneveldselaan ligt op het bedrijventerrein Ambacht. Het plangebied is op dit moment grotendeels een braakliggend terrein met leegstaande bedrijfsbebouwing.

Het College van B&W sloot op 16 januari 2018 een overeenkomst met Murry Grey BV voor de herontwikkeling van dit gebied. Dinsdag 17 april 2018 nam het college een positief besluit over de kaders voor de herontwikkeling van de westzijde van de Groeneveldselaan. Op 12 april stemde het PHO FoodValley al in met het plan. Daarmee komt de herontwikkeling van dit verpauperde stukje Veenendaal weer een stapje dichterbij. Op 31 mei wordt het ruimtelijk en programmatisch kader aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Om de locatie, die veel Veenendalers een doorn in het oog is, aan te pakken, komt de ontwikkelaar met een nieuw voorstel. Daarbij wordt het gebied dat nu een industrieel karakter heeft getransformeerd naar een terrein met meer andere functies. De ontwikkelaar heeft daarom een onderzoek laten doen naar mogelijkheden om naast de functie PDV (Perifere Detailhandelsvestigingen, zoals bijvoorbeeld op de woonboulevard) ook functies toe te voegen als wonen, educatie, zorg en sport. Deze toevoegingen zijn nu o.a. opgenomen in de nieuwe ruimtelijke en programmatische kaders.

Boveneind

Zorglocatie Boveneind, de voormalige schoollocatie Pampagras en het voormalige garageterrein aan de Prins Bernhardlaan worden herontwikkeld.

Op dit moment wordt, samen met omwonenden, gewerkt aan het stedenbouwkundig plan. 

Veeneind – Hof van Montagne

Er wordt gewerkt aan ongeveer 25 woningen (vrijstaand, twee-aaneen en/of drie-aaneen) op percelen die aansluiten op de bestaande Abraham Heetveldlaan en Grootveldlaan. Het gebied waar de woningen gepland zijn ligt in/nabij de overgangszone tussen de wijk Petenbos (Veenendaal) en de Cuneraweg (Rhenen). Deze zone is bekend onder de naam Veeneind. Het nieuw te ontwikkelen gebied ligt daarmee in twee gemeenten: Veenendaal en Rhenen. 

Nieuwbouw integraal kindcentrum West

Aan de Boerenzwaluw/Stormzwaluw in Veenendaal West worden basisscholen Achtbaan, De Vuurvlinder West en kinderopvang KMN Kind&Co samengevoegd tot een zogenaamd Integraal Kind Centrum. Al in september 2017 nam de gemeenteraad dat besluit. Doel is te komen tot een doorlopende leerlijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Op dinsdag 24 april vond de bewonersavond plaats en op 24 mei is de terugkoppelavond. Tijdens deze avond hoort u wat er met de input van de bewonersavond is gedaan. 

Vragen?

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Jorinde de Wit van de afdeling Programma's & Projecten. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0318) 538 538.

Woning vinden

Op Funda vindt u het aanbod van huizen die te koop staan in Veenendaal.

Bestemmingsplannen bekijken

Via de website ruimtelijkeplannen.nl kunt u bestemmingsplannen bekijken. Wilt u afwijken van het bestemmingsplan neem dan contact op met het omgevingsloket.

Omgevingsvergunningen

Voor onder andere bouwen en verbouwen heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Vraag online een vergunning aan.