Nederlander worden

Er zijn 2 manieren om de Nederlandse nationaliteit te krijgen: via naturalisatie of via optie.

Nederlander worden door optie

U kunt de Nederlandse nationaliteit door optie aanvragen als u aan een aantal voorwaarden voldoet. Op de website van de IND vindt u alle voorwaarden.

Documenten voor optie

  • Een geldig reisdocument (bijvoorbeeld paspoort)
  • Een geldige verblijfsvergunning
  • Een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte uit uw land van herkomst

Er kunnen nog andere documenten nodig zijn. Dit is afhankelijk van de optiecategorie waarin u valt. Neem hierover contact op met de gemeente.

Verloop procedure optie

Als u denkt dat u aan de voorwaarden voor optie voldoet, neem dan eerst telefonisch contact op met de gemeente om een afspraak te maken. Tijdens de afspraak wordt uw aanvraag doorgenomen. Na maximaal drie maanden krijgt u bericht van de gemeente met de beslissing op uw aanvraag.

Nederlander worden door naturalisatie

Als u wilt naturaliseren, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Op de website van de IND leest u meer over die voorwaarden.

Documenten voor naturalisatie

  • Een geldig buitenlands reisdocument (bijvoorbeeld paspoort)
  • Een geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd met een niet tijdelijk doel
  • Een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte uit uw land van herkomst
  • Een inburgeringsdiploma of ander bewijs van inburgering

Er kunnen nog andere documenten nodig zijn. Dit is afhankelijk van uw situatie. Neem contact op met de gemeente voor meer informatie.

Verloop procedure naturalisatie

Als u denkt dat u aan de voorwaarden voor naturalisatie voldoet, kunt u telefonisch een afspraak maken met de gemeente. Tijdens een gesprek wordt uw aanvraag doorgenomen. De gemeente stelt vervolgens een advies op voor de IND. De gemeente stuurt uw verzoek met een advies en alle documenten en stukken aan de IND. De IND beslist op uw verzoek om naturalisatie.

Binnen maximaal een jaar ontvangt u van de IND bericht over uw aanvraag.

Verschil tussen optie en naturalisatie

  • U hoeft bij optie in principe geen afstand te doen van uw eigen nationaliteit.
  • U hoeft bij optie niet aan te tonen dat u voldoende ingeburgerd bent in Nederland. Er wordt dus niet gekeken naar uw kennis van de Nederlandse taal.
  • De kosten voor optie zijn lager dan bij naturalisatie.
Kosten naturalisatie en optie
soort procedure Kosten 184,00
Gemeenschappelijk optieverzoek 314,00
Mee-opterend kind (per kind) 21,00
Enkelvoudig naturalisatieverzoek 866,00
Meervoudig naturalisatieverzoek 1105,00
Meenaturalisatie kind (per kind) 128,00

Contact met de IND

De Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) beoordeelt uw aanvraag om Nederlander te worden. Informatie over de procedures vindt u op deze website.

Inburgeren

Om in te burgeren moet u Nederlands leren. En u moet leren hoe Nederlanders wonen en werken. Als u genoeg hebt geleerd, doet u inburgeringsexamen. U heeft 3 jaar de tijd om in te burgeren.