Klacht aanbestedingsprocedure gemeente

Bent u belanghebbende bij een specifieke aanbesteding, dan kunt u een klacht indienen

Motiveer op welke punten u het niet eens bent met de aanbesteding of een onderdeel daarvan.

Dit formulier is niet bedoeld voor acquisitie. Heeft u algemene vragen over een aanbesteding, dan kunt u gebruik maken van de nota van inlichtingen die bij de aanbesteding hoort.

Wanneer bent u belanghebbend?

Belanghebbenden zijn ondernemers die direct belang hebben bij het verwerven van een overheidsopdracht, bijvoorbeeld gegadigden, (potentiële) inschrijvers, onderaannemers van (potentiële) inschrijvers, brancheorganisaties en klachtenloketten van ondernemers.

Hoe wordt uw klacht behandeld

  • Binnen 3 werkdagen krijgt u van ons telefonisch of per mail een eerste reactie.
  • De gemeente onderzoekt de klacht, beoordeelt of de klacht (deels) terecht of onterecht is en besluit wat er met de klacht gedaan wordt.
  • Een klacht zet een aanbestedingsprocedure niet stil. Afhankelijk van de klacht bepaalt de gemeente of de aanbestedingsprocedure doorgaat, tijdelijk wordt onderbroken of helemaal wordt stopzet.

Wilt u uitleg over een specifieke procedure of heeft u vragen over de inhoud, dan kunt u gebruik maken van de inlichtingenronde die bij de aanbesteding hoort.

Contact inkoop

Voor meer informatie over de klachtenregeling aanbesteding kunt u terecht bij de inkopers van de gemeente.

(0318) 538 538

Klacht over ambtenaar of bestuurder

Bent u ontevreden over het optreden van een medewerker of bestuurder? Laat het ons dan weten. Gebruik het digitale formulier voor uw klacht.