Meldingen

Verlichting in uw straat kapot? Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Een omgewaaide boom? Andere meldingen of tips over uw buurt? Ervaart u onnodige regels of procedures? Of voelt u zich gedwongen tot werken op zondag? Meld het ons via het online formulier.

Meestal lossen we uw melding of vraag binnen 10 werkdagen op. Gaat het om een grote klus die meer werk vraagt of een ingewikkelde vraag, dan laten we u dat weten.

Als de straatverlichting uit is

Als de straatverlichting in uw straat het niet doet, meld dit dan altijd bij CityTec via het online formulier  of telefonisch via 088 - 100 27 30. Citytec beheert en onderhoudt de straatverlichting en zorgt dat de storing zo snel mogelijk opgelost wordt. Bovengronds kunnen zij dat zelf, maar voor ondergrondse storingen moeten zij de netbeheerder inschakelen.

CityTec, netbeheerders en gemeente

CityTec is eigenaar van alle lantaarnpalen. Stedin is eigenaar van de ondergrondse kabels en leidingen, met uitzondering van Veenendaal-oost, daar is Liander de eigenaar. 

De gemeente huurt de lantaarnpalen van CityTec, die ook zorgt voor het beheer en onderhoud. Hiervoor heeft de gemeente een contract met CityTec. 

Waarom zijn er momenteel meer storingen?

Regelmatig zijn er graafwerkzaamheden in Veenendaal. Hierbij kunnen kabels soms per ongeluk beschadigen. Zo’n beschadiging wordt vaak pas later ontdekt als het vochtiger weer is en er kortsluiting ontstaat. Schade die in de zomer is veroorzaakt, levert vaak in het najaar pas de storing op. 

Oplossen van storingen

Soms kan een storing snel verholpen worden door het vervangen van een lamp of een zekering. In andere gevallen moet er verder gezocht worden naar de oorzaak. Dit is lastiger en duurt langer. Ook kan het zijn dat de storing even is opgelost, maar zich herhaalt. In dat geval moet er misschien een stuk kabel vervangen worden. Dat duurt soms langer dan vijf werkdagen.

Waarom branden er soms overdag lampen?

Lampen branden soms overdag om storingen te vinden. Ook wordt de verlichting regelmatig aangezet als er graafwerkzaamheden in de buurt zijn. Als een kabel kapot gaat, merken ze dat direct en kunnen ze hem gelijk repareren.

Melding verstopt riool

Is het riool in uw hele huis verstopt? Als u het ontstoppingsputje vrij graaft, is te zien of de verstopping op gemeenteterrein zit (ontstoppingsputje vol) of op particulier terrein (ontstoppingsputje leeg). In veel gevallen beschikt de gemeente over een tekening met de locatie van het ontstoppingsputje. Deze kunt u telefonisch opvragen bij de gemeente.

  • Zit de verstopping op uw terrein, dan moet u de verstopping zelf (laten) verhelpen en de kosten daarvoor betalen.
  • Als de verstopping op gemeenteterrein zit, neem dan contact op via (0318) 538 538 en houd het gat van het ontstoppingsputje open. De gemeente lost het probleem op.