Meldingen

Verlichting in uw straat kapot? Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Een omgewaaide boom? Andere meldingen of tips over uw buurt? Ervaart u onnodige regels of procedures? Of voelt u zich gedwongen tot werken op zondag? Meld het ons via het online formulier.

Meestal lossen we uw melding of vraag binnen 10 werkdagen op. Gaat het om een grote klus die meer werk vraagt of een ingewikkelde vraag, dan laten we u dat weten.

Melding verstopt riool

Is het riool in uw hele huis verstopt? Als u het ontstoppingsputje vrij graaft, is te zien of de verstopping op gemeenteterrein zit (ontstoppingsputje vol) of op particulier terrein (ontstoppingsputje leeg). In veel gevallen beschikt de gemeente over een tekening met de locatie van het ontstoppingsputje. Deze kunt u telefonisch opvragen bij de gemeente.

  • Zit de verstopping op uw terrein, dan moet u de verstopping zelf (laten) verhelpen en de kosten daarvoor betalen.
  • Als de verstopping op gemeenteterrein zit, neem dan contact op via (0318) 538 538 en houd het gat van het ontstoppingsputje open. De gemeente lost het probleem op.