Lokale regelgeving raadplegen

De gemeenteraad van Veenendaal stelt verordeningen (regels) vast. Sommige verordeningen gaan over de verplichtingen die u als burger heeft, bijvoorbeeld de belastingverordeningen. Andere beschrijven welke rechten u kunt laten gelden, zoals een subsidieverordening.

Lokale bekendmakingen raadplegen

Wekelijks publiceert de gemeente openbare bekendmakingen van onder meer vergunningen, ontheffingen, verkeersbesluiten en verordeningen.