Leerplicht en startkwalificatie

Jongeren tussen de 5 en 18 jaar moeten onderwijs volgen. Totdat ze een startkwalificatie hebben of 18 jaar worden. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht. Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht.

Bijzonder verlof aanvragen

Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van de plicht om naar school te gaan. Dan is er geen sprake van schoolverzuim of spijbelen. Voorbeelden zijn:

  • ziekte;
  • religieuze feestdag;
  • huwelijk;
  • vakantie omdat u of uw partner niet tijdens de schoolvakanties weg kunnen
  • begrafenis.

Een verlofformulier voor bijzondere gebeurtenissen (PDF, 46 KB) kunt u downloaden of opvragen bij de directeur van de school.

Vrijstelling van inschrijving

Als uw kind op basis van psychische of lichamelijke gronden niet ingeschreven kan staan op een school, kunt u vrijstelling aanvragen. Vul jaarlijks het vrijstellingsformulier (PDF, 9 KB) in en stuur het voor 1 juli aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Startkwalificatie halen

Als je jonger bent dan 23 jaar en de school verlaat zonder een startkwalificatie word je beschouwd als een voortijdig schoolverlater. Een startkwalificatie heb je als je een diploma hebt van de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL), niveau 2 of 3 of 4 of de Beroepsopleidende leerweg (BOL), niveau 2 of 3 of 4.

Het RMC informeert, adviseert en begeleidt jongeren naar een opleiding, werk of een ander traject. Ben je tussen 18 en 23 jaar en wil je informatie, advies of begeleiding van het RMC? Stuur dan een e-mail met je naam en telefoonnummer naar info@leerlingenvallei.nl. Een consulent van het RMC neemt dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact met je op.

Spijbelen en verzuim tegengaan

Als je veel spijbelen, schakelt school de leerplichtambtenaar in. Die gaat samen met school, je ouders en jou op zoek naar een oplossing. De leerplichtambtenaar kan bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg om hulp vragen. Als je dan nog blijft spijbelen, kun je een Halt-straf krijgen. Ook kan het zijn dat je ouders een boete krijgen.

Contact leerplichtconsulent

(0318) 538 940

Scholen in Veenendaal

De contactgegevens van alle basisscholen en middelbare scholen in Veenendaal op een rij.

Leerplicht en kwalificatieplicht

Op de website van de Rijksoverheid vindt u veel informatie over leerplicht en kwalificatieplicht.