Leerlingenvervoer aanvragen

Als uw kind naar een school voor speciaal onderwijs gaat of vanwege een structurele handicap niet zelfstandig naar een reguliere school kan reizen, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding leerlingenvervoer. Ook als de afstand tot een basisschool van de gewenste geloofs- of levensovertuiging groot is, kunt u mogelijk een vergoeding aanvragen.

Bij het invullen heeft u DigiD nodig. 

Welke bijlagen moet u bij het formulier voegen?

 • Bij een eerste aanvraag voor een school voor speciaal basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 3 of 4): een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV), afgegeven door het Samenwerkingsverband.
 • Bij een eerste aanvraag voor een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 1 en 2): een kopie van het Zorgarrangement.
 • Bij een aanvraag voor vervoer naar basisonderwijs of speciaal basisonderwijs: Inkomensverklaring(en) 2016 van u en uw eventuele partner  Deze kunt u downloaden via de Belastingdienst  of opvragen via de Belastingtelefoon 0800-0543.
 • Een vervoersadvies van de school als u in aanmerking wilt komen voor aangepast vervoer. Dit vervoersadvies kunt u opvragen bij de school van uw kind.

Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding?

U komt in aanmerking voor een vergoeding naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school en als de afstand vanaf uw huis naar school groter is dan:

 • 6 kilometer naar een basisschool (BO)
 • 4 kilometer naar een school voor speciaal basisonderwijs (SBO)
 • 4 kilometer naar een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs (SO) en (VSO)
 • 2 kilometer naar een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) en langdurig zieke kinderen
 • Vervoerskosten naar regulier voortgezet onderwijs worden alleen vergoed als uw kind een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperking heeft, waardoor het kind niet zelfstandig naar school kan gaan.

Hoe behandelen wij uw aanvraag?

 1. Wij kijken eerst naar de mogelijkheden van uw kind om zelfstandig te reizen met de fiets of met het openbaar vervoer. Ook kijken we naar de mogelijkheden van ouders/verzorgers om uw kind te begeleiden of zelf naar school te brengen.
 2. Als uw kind nog niet in staat is zelfstandig te reizen maar dit wel kan leren, verwachten wij dat u uw kind zelfstandig leert reizen. Voor de vervoerskosten die u hiervoor maakt, krijgt u een vergoeding. 
 3. Kan uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding naar school, vanwege een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap? Dan komt uw kind mogelijk in aanmerking voor aangepast groepsvervoer. Soms laten wij een onafhankelijke arts bekijken of uw kind toch gebruik kan maken van het openbaar vervoer (al dan niet met een begeleider). 

Een vergoeding voor het leerlingenvervoer wordt alleen verstrekt voor vervoer van het huisadres van de leerling naar school en van school naar huis. Het aangepast groepsvervoer vervoert de leerlingen alleen volgens de schooltijden die vermeld zijn in de schoolgids.

Eigen bijdrage schooljaar 2018-2019

De gemeente berekent een eigen bijdrage als:

 • de leerling naar een basisschool of speciaal basisonderwijs gaat;
 • uw verzamelinkomen over 2016 hoger is dan €26.100,-.
Wettelijke eigen bijdrage
Soort school Eigen bijdrage
naar speciaal basisonderwijs €372,61
naar basisonderwijs €611,78

Wijzigingen doorgeven

Wijzigt er iets tussentijds, bijvoorbeeld uw adres, bankrekeningnummer of gaat uw kind stage lopen? Wilt u het vervoer van uw kind beëindigen bij een verhuizing of na het doen van eindexamen? Geef dit door via het wijzigingsformulier. Voor het invullen heeft u DigiD nodig.

Contact leerlingenvervoer

Heeft u vragen over leerlingenvervoer dan kunt u van maandag tot en met donderdag telefonisch contact opnemen tussen 9.00 en 10.00 uur.

Hulp bij opvoeden en opgroeien

Heeft u vragen over de opvoeding of loopt u tegen problemen aan in de opvoeding. U kunt hiermee terecht bij CJG Veenendaal.