Kindpakketten voor minima

Een kindpakket is een verzameling van regelingen waardoor kinderen die thuis weinig geld hebben ook gewoon mee kunnen doen. Via een inlog op de website van bureau Minimaregelingen kunt u een of meerdere regelingen aanvragen.

 

Wat zijn de spelregels?

 • Een aanvraag voor Kindpakket Veenendaal moet worden ingediend en/of goedgekeurd door een ouder of voogd. Kinderen van 12 jaar of ouder mogen zelf een aanvraag indienen.
 • Kinderen jonger dan 4 jaar en ouder dan 18 jaar komen niet in aanmerking voor Kindpakket Veenendaal.
 • Kindpakket Veenendaal is uitsluitend bestemd voor inwoners van de gemeente Veenendaal.
 • Kinderen (binnen de genoemde leeftijdscategorie) van wie de ouders/voogd een uitkering ontvangen van gemeente Veenendaal, hebben automatisch recht op het Kindpakket.
 • Kinderen (binnen de genoemde leeftijdscategorie) wiens ouders een laag inkomen hebben, hebben recht op het Kindpakket als het inkomen van de ouders voldoet aan de geldende inkomensnormen. Deze staan per regeling beschreven.

Regelingen basisschool

Regelingen Bedrag Periode voor wie inkomensnorm
computer € 500 iedere 5 jaar per huishouden 110% bijstand of schuldsanering
tablet € 150 iedere 5 jaar per huishouden 110% bijstand of schuldsanering

Regelingen Middelbare school en ROC

Regeling Bedrag Periode Voor wie Inkomensnorm
Atlas € 70 iedere 10 jaar per kind 120% bijstand of schuldsanering
Computer € 500 iedere 5 jaar per kind 120% bijstand of schuldsanering
Fiets € 150 iedere 10 jaar per kind 120% bijstand of schuldsanering
Gymkleding € 25 ieder jaar per kind 120% bijstand of schuldsanering
Ouderbijdrage € 75 ieder jaar per kind 120% bijstand of schuldsanering
Rekenmachine € 90 iedere 5 jaar per kind 120% bijstand of schuldsanering
Schooltas € 25 ieder jaar per kind 120% bijstand of schuldsanering
Schoolreis € 200 ieder jaar per kind 120% bijstand of schuldsanering
Schoolspullen € 30 ieder jaar per kind 120% bijstand of schuldsanering
Woordenboeken € 10 per stuk iedere 10 jaar per kind 120% bijstand of schuldsanering
Huiswerkbegeleiding € 250 per maand / € 3000 per jaar ieder jaar per kind indicatie via school
Zomer- en winterkleding € 150 zomerkleding / € 200 winterkleding ieder jaar per kind indicatie via voedsel of kledingbank

Sport, zwemles en cultuur

Regeling Bedrag Periode aanvraag via
Contributie sportclub € 225 per jaar Jeugdsportfonds
Zwemlessen € 225 per jaar Jeugdsportfonds
Contributie culturele activiteit € 450 per cursusjaar Jeugdcultuurfonds

Hoe wordt uw aanvraag kindpakket beoordeeld?

 • Elke aanvraag voor Kindpakket Veenendaal wordt zorgvuldig getoetst. Aanvragers krijgen binnen vier weken per e-mail een bevestiging of afwijzing.
 • Alle sportactiviteiten worden verzorgd door Jeugd Sport Fonds. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning van het Jeugd Sport Fonds moet een aanvraag worden ingediend door een erkend intermediair.
 • Alle culturele activiteiten worden verzorgd door Jeugd Cultuur Fonds. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning van het Jeugd Cultuur Fonds moet een aanvraag worden ingediend door een erkend intermediair.
 • De kosten voor goederen, diensten of activiteiten die zijn aangevraagd bij geselecteerde aanbieders, worden rechtstreeks betaald aan de aanbieder. De gebruiker van het Kindpakket hoeft zelf niets te betalen.
 • Goederen, diensten en activiteiten die binnen de regelingen van het Kindpakket vallen, maar niet worden afgenomen bij een geselecteerde aanbieder, kunnen worden vergoed via een declaratieregeling.
 • Het Kindpakket geldt met terugwerkende kracht voor declaraties vanaf 22-06-2017.

Meer informatie

Bureau Minimaregelingen verzorgt de uitvoering van de Kindpakketten. u kunt elke werkdag bellen tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur. 

088 20 30 650

Minimaregelingen

Voor inwoners van Veenendaal, Rhenen en Renswoude hebben we tegemoetkomingen als u van een laag inkomen moet rondkomen. Vraag online een regeling aan via Bureau Minimaregelingen.