Koninklijke onderscheiding

Als u iemand kent die een Koninklijke onderscheiding verdient, kunt u hem of haar daarvoor voordragen. Dit kan voor een onderscheiding in de Orde van de Nederlandse Leeuw of een onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau

Voordragen

Tot eind juni 2018 kunt u iemand voordragen voor de uitreiking rondom Koningsdag 2019.

Als u iemand wilt voordragen, moet u het volgende doen:

  • Neem eerst contact op met Wendy Koudijs van de gemeente. Zij kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een koninklijke onderscheiding. Ook wordt precies uitgelegd wat u kunt doen.
  • Vul het voorstelformulier volledig in en stuur het via het e-mailadres wendy.koudijs@veenendaal.nl aan de gemeente Veenendaal.

Hoe lang duurt het?

De behandeling van een voorstel kost veel tijd. Na aanvraag duurt het minimaal 6 maanden tot de uitreiking van een koninklijke onderscheiding.

Wilt u dat de onderscheiding tijdens de ‘lintjesregen’ voor Koningsdag wordt uitgereikt? Dien het voorstel dan vóór 1 juli in het jaar ervoor bij de gemeente in. Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid? Dan moet u het voorstel tenminste 6 maanden van tevoren naar de gemeente sturen.

Hoe wordt uw voordracht beoordeeld?

  • De gemeente controleert uw voorstel.
  • De burgemeester brengt dan een advies uit aan de Commissaris van de Koning.
  • Die geeft vervolgens ook een advies en stuurt dit aan de Kanselarij der Nederlandse Orden.
  • Deze geeft een zwaarwegend advies aan de minister die het aangaat. Als de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk Besluit verleend.
  • De burgemeester laat u weten wat de uitkomst is.

Meer informatie over lintjes

Wilt u meer weten over koninklijke onderscheidingen en hoe u iemand kunt voordragen, ga dan naar de website.