Koninklijke onderscheiding voor 12 Veenendalers

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Theater De Lampegiet hebben 12 inwoners van Veenendaal een Koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Gert-Jan Kats. Zij werden allemaal benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau tijdens de traditionele lintjesregen op de dag voor Koningsdag.

De heer Peter Diemer

De heer Diemer is ruim 25 jaar vrijwilliger van de landelijke Vereniging “Vrienden van de Kerstgroep” Nederland. Van 2007 tot 2016 was hij penningmeester en tussen 1995 en 2020 schreef hij het Verenigingstijdschrift. Vanaf 2010 is hij voorzitter van Stiberok, de Stichting tot Behoud van Erfgoed rond Kerst-Nederland. Van 2006 tot 2020 was hij penningmeester van ‘Vrienden van de Meent’ en sinds 2009 ICT-vrijwilliger bij Buitenzorg. Ook bij Veens-Welzijn leidt hij de computerclub.

De heer Ton van Ewijk

De heer Van Ewijk zet zich sinds 2004 actief in voor de belangen van de huurders van de Veenendaalse Woningstichting. Hij is sinds 2008 voorzitter van de door hem opgerichte Stichting Huurdersbelangen VWS. Van 2015 tot 2019 was hij pastoraal ouderling van wijkgemeente De Goede Reede en sinds het samengaan met de Wijkgemeente Centrum-Zuid vervult hij dezelfde functie voor de gemeente ZuidWest. Sinds 2019 is hij vrijwilliger bij De Shelter, onderdeel van Abrona, en al jaren vrijwilliger voor KWF Veenendaal.

De heer Fred Gerritsen

De heer Gerritsen was van juli 1988 tot mei 2003 secretaris van de Gelders Veenendaalse Voetbal Vereniging (G.V.V.V.). Van januari 2007 t/m juni 2019 was hij 12,5 jaar scriba van de voormalige wijkgemeente Centrum-Zuid Petrakerk, die in juni 2019 is samengegaan met de voormalige wijkgemeente West De Goede Reede tot de huidige wijkgemeente ZuidWest. Sinds 2018 is hij voorzitter van de vereniging van eigenaren van appartementencomplex Dagpauwooglaan West.

Mevrouw Mien Helms-van Eden

Mevrouw Helms-van Eden is sinds maart 2005 actief in het restaurant van Zorggroep Charim, locatie De Meent. Vanaf datzelfde jaar is zij vrijwilliger bij het Ritmeester - Veenzangers Mannenkoor. Sinds de start van de voedselbank in Veenendaal in 2013 is zij een vaste vrijwilliger die voedselpakketten samenstelt en sinds de opening van de Voedselbankwinkel in 2020 helpt zij mensen bij het doen van de boodschappen.

Mevrouw Gerda van Kampen-van Beek

Mevrouw Van Kampen-van Beek zet zich sinds 1985 op diverse manieren in binnen de PKN Wijkgemeente ZuidWest, onder meer bij de Kindernevendienst. Van 1990 tot 2019 was zij vrijwilliger bij het Bouwdorp Veenendaal. Sinds 1996 is ze vrijwilliger bij Kwink kinderopvang, op dit moment bij peutergroep De Bongerd. Tussen 2011 en 2020 was ze wijkhoofd voor de collecte van het Diabetes Fonds, waar ze al sinds 2006 collectant voor is.

Mevrouw Gerda Konstapel-Peeters

Vanaf januari 1996 is mevrouw Konstapel-Peeters vrijwilliger bij Buitenzorg. Van 1997 tot 2017 was ze bestuurslid en nam onder meer het initiatief tot het vormen van een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit idee kreeg in de jaren daarna landelijk navolging op meerdere plaatsen. Sinds de allereerste uitgave van Buitenpost, het kwartaalmagazine van Buitenzorg, is zij hoofdredacteur. Ook verzorgt zij samen met haar man de filmpjes van activiteiten en hebben ze de afgelopen jaren het archief van Buitenzorg gedigitaliseerd.

De heer Jan Roest

Van 1984 tot 1996 was de heer Roest diaken bij de Hervormde Gemeente Veenendaal en van 2009 tot 2022 ouderling. Vanaf 2014 was hij voorzitter van de wijkkerkenraad. Van 1996 tot 1999 was hij lid van het algemeen bestuur van Woon- zorg- en Dienstencentrum De Engelenburgh en van 1997-2007 lid van de Raad van Toezicht van het Ichthus college. Vanuit zijn dagelijks werk heeft hij in de afgelopen 45 jaar grote invloed gehad op behoud van erfgoed in Nederland. Grote projecten zoals restauraties van de Dom in Utrecht en het Koninklijk Huis Archief in Den Haag vielen onder zijn verantwoordelijkheid.

De heer Peter van de Rovaart

De heer Van de Rovaart is sinds 1981 lid van de EHBO in Veenendaal en sinds 2005 als hulpverlener betrokken bij diverse activiteiten en evenementen. Vanaf 1994 bezoekt hij als Sinterklaas jaarlijks WereldKidz Mozaïek Petenbos. Vanaf 2009 is hij in diverse functies actief voor het Bouwdorp Veenendaal en sinds 2010 is hij vrijwilliger bij de Scootmobiel Club Veenendaal. Vanaf 2012 doet hij vrijwilligerswerk voor de lokale afdeling van de SP en sinds 2015 is hij begeleider van de Nordic Walking groep voor de Veenendaalse Atletiekvereniging.

De heer Wim Schokker

De heer Schokker vervult al vrijwel zijn hele leven vrijwilligersfuncties. Als tiener begeleidde hij zeilkampen van het LCGJ (Landelijk Centrum voor Gereformeerd Jeugdwerk). Begin jaren tachtig werd hij actief voor korfbalvereniging SKF, waar hij nog altijd wekelijks vrijwilligerswerk doet. Daarnaast is hij vele jaren actief geweest voor de PKN Wijkgemeente ZuidWest. Sinds 2013 is de heer Schokker vrijwillig molenaar bij De Korenmolen in Werkhoven. Al meer dan 25 jaar is hij rond 5 december Sinterklaas op basisschool De Schakel.

Mevrouw Alice Van Schuppen

Na jaren jeugdlid te zijn geweest bij Scoutinggroep De Zwervers werd mevrouw Van Schuppen in 1990 leider bij verschillende speltakken. Vanaf 2000 zit ze in het verenigingsbestuur en sinds 2009 ook in het bestuur van de stichting. Daar is ze onder meer verantwoordelijk voor de PR en communicatie en ze is de verbindende schakel tussen beide besturen. Tussen 2014 en 2019 was ze vrijwillig medewerker van de schoolbibliotheek van Montessorischool Aan de Basis in Veenendaal.

De heer Ronald Veen

Meneer Veen is al meer dan 27 jaar actief in de Veense politiek en sinds 2006 raadslid namens de VVD. Met een korte onderbreking tussen 2015 en 2018 was hij in totaal 13 jaar lid van de gemeenteraad. In die jaren was hij onder meer fractievoorzitter van de VVD, lid en voorzitter van de auditcommissie en onderhandelaar bij de vorming van coalities. In 2012 was hij onderdeel van de vertrouwenscommissie bij de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. In 2010 werd hij gekozen tot raadslid van het jaar.

Mevrouw Iris Vermeulen-Borreman

Mevrouw Vermeulen-Borreman maakt zich sinds vele jaren verdienstelijk als vrijwilliger. Van 1985 tot 1993 was zij bestuurslid van Patrimonium Bouwvereniging in Veenendaal. Sinds 1995 is zij tuinvrijwilliger bij Stichting Kasteel Amerongen en vanaf 2006 coördinator van de tuinvrijwilligers. Van 1998 tot 2011 was ze bestuurslid van de afdeling Veenendaal van Groei & Bloei. Sinds 2015 is mevrouw Vermeulen vrijwilliger bij Wijngaard De Kruithof in Ophemert.