Klacht over ambtenaar of bestuurder

Als u ontevreden bent over het optreden van een ambtenaar, afdeling of bestuurder van de gemeente, kunt u een klacht indienen.

Een klacht wordt meestal binnen 6 weken afgehandeld. Dit kan met maximaal vier weken worden verlengd. Verder uitstel is mogelijk als u daarmee instemt.

Behandeling van uw klacht

  • Uw klacht wordt door de gemeente zelf behandeld.
  • Het is mogelijk uw klacht mondeling toe te lichten.
  • U krijgt van de gemeente schriftelijk bericht met de uitspraak over uw klacht.

Niet eens met de uitspraak?

U kunt een oordeel vragen aan de Nationale ombudsman .

Melding overlast

Losse stoeptegels, overhangende takken, zwerfvuil, kapotte straatverlichting of andere overlast op straat? Meld het ons.

Klacht indienen bij de Ombudsman

Komt u er met de gemeente Veenendaal niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.