Kind erkennen

In bepaalde gevallen moet u uw kind erkennen om als tweede ouder in de geboorteakte te worden vermeld. Voor de erkenning van een kind moet u langskomen in het gemeentehuis.

Het gaat om de volgende situaties:

  • Als u niet getrouwd bent met of geregistreerd partner bent van de (aanstaande) moeder. Gaat u trouwen voordat u zwanger bent, dan hoeft u het kind niet te erkennen.
  • Als een kind wordt geboren tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap van twee vrouwen en u bent niet in het bezit van een verklaring van de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting.

Meenemen voor erkenning kind

Neem in ieder geval het volgende mee:

  • Geldig legitimatiebewijs van beide ouders;
  • Als de moeder zelf niet meekomt: een ondertekende schriftelijke toestemming van de moeder.

Moment van erkenning

  • Erkenning voor de geboorte: Een erkenning tijdens de zwangerschap wordt een erkenning ongeboren vrucht genoemd. Dit heeft als voordeel dat het wettelijk ouderschap op dat moment al vastgelegd is. Ook kan dan de achternaam van het kind al vastgelegd worden.
  • Erkenning bij de geboorte: Erkenning kan ook bij de geboorteaangifte. Als de moeder aanwezig is bij de geboorteaangifte, kan zij toestemming geven voor erkenning en eventuele naamskeuze. Is de moeder niet aanwezig, dan kan zijn schriftelijk toestemming geven voor de erkenning, maar niet voor de naamskeuze. Het kind krijgt dan automatisch de achternaam van de moeder.
  • Erkenning na de geboorte: Erkenning kan alleen als in de geboorteakte van het kind geen vader vermeld staat. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven. Vanaf 12 jaar moet ook het kind zelf schriftelijke toestemming geven voor de erkenning.

Naamskeuze

Het kind krijgt in principe de achternaam van de moeder die het kind ter wereld brengt. Als u de achternaam van de andere ouder kiest, moeten beide ouders aanwezig zijn bij de erkenning. Naamskeuze kan alleen bij het eerste kind dat geboren wordt uit een relatie. Alle volgende kinderen die geboren worden uit die relatie krijgen dezelfde geslachtsnaam.

Ouderlijk gezag registreren

Bent u niet getrouwd met of geen geregistreerd partner van de (aanstaande) moeder? Dan krijgt u niet automatisch het gezag over uw kind. U kunt het gezag laten registreren bij de rechtbank, na de geboorte van uw kind. Dit kan met het formulier 'Aanvragen gezamenlijk gezag' van het loket rechtspraak.

 

Aangifte geboorte

Geef de geboorte van uw kind binnen 3 dagen aan in de gemeente waar het kind geboren is. U moet langskomen aan de balie. Vergeet de legitimatiebewijzen van vader en moeder niet.

Trouwen of geregistreerd partnerschap

Uw voornemen om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan, moet u eerst melden (voorheen: ondertrouw) via het PDF-formulier in de gemeente waar u wilt gaan trouwen.