Innovatiefonds

Uit het innovatiefonds van gemeente Veenendaal en Rabobank Vallei & Rijn kunnen ondernemers en culturele instellingen een lening krijgen voor de opstart van vernieuwende projecten en initiatieven.

Hoogte van de lening

De leningen liggen tussen €5.000 en €60.000. U kunt een lening krijgen voor maximaal een derde van het totaal benodigde bedrag.

Voorwaarden voor aanvraag van een lening

  • Een gemeentelening uit het innovatiefonds kan alleen aangevraagd worden door rechtspersonen uit de gemeente Veenendaal.
  • De projecten en initiatieven hebben een maatschappelijk rendement en dragen bij aan de versterking van de lokale economie in Veenendaal. De gemeente heeft een samenwerkingsverband met de Rabobank. De gemeente verstrekt de lening voor 1/3 deel, de Rabobank voor 1/3 deel en het andere 1/3 deel moet door cofinanciering worden opgebracht. 
  • De gemeentelening wordt alleen verstrekt voor het opstellen van een business case en/of de uitvoering van activiteiten die voortvloeien uit een businesscase.
  • Het gemeentelijke deel van de lening wordt lineair en met rente terugbetaald. Voor de lening die u Via Rabobank krijgt gelden hun voorwaarden.

Meer informatie

Als u meer wilt weten over de regeling of u wilt een lening aanvragen, neem dan contact op met Peter Visser.

Regeling innovatiefonds

De hele regeling is gepubliceerd en te raadplegen via overheid.nl.