Innovatiefonds

Uit het innovatiefonds van gemeente Veenendaal en Rabobank Vallei & Rijn kunnen ondernemers en culturele instellingen een lening krijgen voor de opstart van vernieuwende projecten en initiatieven.

Hoogte van de lening

De leningen liggen tussen €5.000 en €60.000. U kunt een lening krijgen voor maximaal de helft van het totaal benodigde bedrag.

Voorwaarden voor aanvraag van een lening

  • Een gemeentelening uit het innovatiefonds kan alleen aangevraagd worden door rechtspersonen uit de gemeente Veenendaal.
  • De projecten en initiatieven hebben een maatschappelijk rendement en dragen bij aan de versterking van de lokale economie in Veenendaal.
  • De gemeentelening wordt alleen verstrekt voor de uitvoering van activiteiten die voortvloeien uit de businesscase.
  • De andere helft van het benodigde bedrag moet door cofinanciering worden opgebracht.
  • De lening wordt lineair en met rente terugbetaald.

Meer informatie

Als u meer wilt weten over de regeling of u wilt een lening aanvragen, neem dan contact op met Rick Schukking.

Regeling innovatiefonds

De hele regeling is gepubliceerd en te raadplegen via overheid.nl.