Werkzaamheden Stedin

Stedin is de energienetbeheerder voor Veenendaal. Om de leveringszekerheid van elektriciteit te borgen, gaan zij dinsdag 9 juli starten met het aanleggen van nieuwe elektriciteitskabels aan de westzijde van Veenendaal. De werkzaamheden duren tot medio november 2019.

Verkeershinder

De nieuwe elektriciteitskabels worden gedeeltelijk aangelegd met gestuurde boringen en gedeeltelijk met open ontgraving. Vanwege de veiligheid worden er tijdelijke verkeersmaatregelen toegepast, waarbij delen van fiets-, voetpaden en verkeerswegen tijdelijk worden afgesloten. U kunt hier enige verkeershinder van ondervinden.

Waar zijn de werkzaamheden?

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd in de omgeving Kastanjelaan, Weverij, ’t Goeie Spoor, Rondweg-west, Munnikenschans, De Schans, Gildetrom en Nieuweweg. De omwonenden worden door Stedin geïnformeerd.

Vragen? 

Heeft u vragen over en tijdens de boorwerkzaamheden, neem dan contact op met Henk Stigter van Klever BV. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06 47150797. Heeft u vragen over en tijdens de aanleg van de elektriciteitskabels, neem dan contact op met Marco Gerritsen van Stedin. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06 55120747 of per e-mail via marco.gerritsen@stedin.net.

Naar het overzicht