Werkzaamheden en afsluiting Vijftienmorgen

Van 25 april tot medio juni wordt de Vijftienmorgen, straat, parkeervakken en groenvakken, opnieuw ingericht.

Technische tekening met ontwerp van hoe het gaat worden

Zo wordt ondermeer de ‘slinger’ in de Vijftienmorgen bij de parkeervakken wordt rechtgetrokken, zodat er haakse kruisingen ontstaan. 

Parkeren

Omdat de doorgaande weg tijdelijk is afgesloten, kunnen auto’s in de aanliggende straten parkeren. De parkeerplaatsten bij Vijftienmorgen 1 (en ontsluiting naar Patrimonium) blijven bereikbaar met een tijdelijke doorsteek.

Vragen

Wanneer u vragen heeft over de werkzaamheden aan de Vijftienmorgen kunt u contact opnemen met de heer Bert Visser van de afdeling Wijk- en Stadsbeheer. Hij is te bereiken op telefoonnummer (0318) 538 538, of via email aan bert.visser@veenendaal.nl

Naar het overzicht