Werkzaamheden wandelpaden Grebbelinie

Kaart met de afgesloten wandelpaden

Provincie Utrecht en Staatsbosbeheer werken samen aan het herstel van de Grebbelinie. Van 18 januari tot begin maart 2021 zijn daarom een aantal wandelpaden afgesloten.

Tijdelijke afsluiting wandelpaden

Het gaat om de wandelpaden langs het Valleikanaal vanaf de A12 in het zuiden tot de provinciale weg N224 tussen Woudenberg en Scherpenzeel. De afsluiting is nodig, omdat er werkzaamheden aan de liniedijk plaatsvinden die gevaar kunnen opleveren voor de wandelaars. 

Wat gaat er gebeuren?

De markante liniedijk is onderdeel van de Grebbelinie, een oud verdedigingswerk. Naast de cultuurhistorische waarde maakt de Grebbelinie ook deel uit van het Natuurnetwerk Nederland.  De soms dichte beplanting aan de zijde van het Valleikanaal wordt uitgedund en de bovenzijde van de dijk wordt wat vrijgemaakt van braamstruweel. Zo wordt de cultuurhistorie beter zichtbaar. Op andere delen worden nieuwe struiken en bomen aangeplant. Alle oude en markante bomen blijven staan. 

Vragen

Heeft u vragen, neem dan contact op de provincie Utrecht via (030) 258 91 91 of via mail info@provincie-utrecht.nl,
 

Naar het overzicht