Vervangen riolering bij wegonderhoud

In Veenendaal controleren we jaarlijks alle wegen. Na verloop van tijd is een weg toe aan vervanging. We hebben het beleid dat we bij wegonderhoud meteen regenwater afkoppelen van vuilwater. Vaak gebeurt dit door een riool aan te leggen voor de regenwaterafvoer. 

Wat is er mogelijk?

Natuurlijk kijken we goed naar de mogelijkheden, want in sommige straten past geen extra regenwaterriool naast het bestaande vuilwaterriool. Andere methoden die we ook wel toepassen zijn bijvoorbeeld wadi´s, verdiepte groene bermen en infiltratievoorzieningen.

Soms vernieuwen we het vuilwaterriool, als bij inspectie blijkt dat het aan vervanging toe is. Maar we kunnen ook het vuilwaterriool ‘relinen’. Dit betekent dat we een nieuwe laag aan de binnenkant van het riool aanbrengen en dan kan het weer jaren mee.