Sloop en sanering Rozenbottel

De buitenzijde van gebouw De Rozenbottel aan de Laan der techniek, hoek Nijverheidslaan, heeft al een gedaanteverwisseling ondergaan. Nu is het tijd om ook met de sanering van de binnenzijde en de sloop van de aanbouw aan de slag te gaan!

Sloopwerkzaamheden

Tijdens de sloopwerkzaamheden wordt ook het in het gebouw aanwezige asbest verwijderd. Deze asbestsanering levert voor u geen gezondheidsrisico’s op: de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de regels en normen die hier voor gelden. De werkzaamheden vinden voornamelijk ín het gebouw plaats. 

Het werk is op maandag 25 februari 2019 van start gegaan en de verwachting is dat begin augustus 2019 alles gereed is (onder voorbehoud van weersomstandigheden).

Vragen?

Neemt u dan contact op met toezichthouder bouwkunde Marinus Jansen van de afdeling Wijk- en Stadsbeheer. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0318) 538 538 of via e-mail marinus.jansen@veenendaal.nl.

Naar het overzicht