Reconstructie Stationsstraat

Na de aanpassing van het kruispunt Grote Beer–Stationsstraat, starten we maandag 3 juni met de reconstructie van de Stationsstraat. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 5 juli.

Omleiding (brom- en snor)fietsers 

(Brom- en snor)fietsers, van en naar De Klomp, worden omgeleid via de Wiltonstraat. 

De reconstructie

De Stationsstraat wordt aangepast, zodat de fietsverbinding tussen station Veenendaal-De Klomp en het centrum van Veenendaal voor fietsers veiliger wordt. Ook leggen we een hemelwaterriool aan.

Naar het overzicht