Reconstructie Industrielaan

Van 29 juli tot 20 december 2019 werkt aannemer KWS aan de reconstructie van het deel van de Industrielaan tussen de kruising Kerkewijk en de Laan der Techniek. 

Tijdens de reconstructie wordt ook het bestaande vuilwaterriool gerenoveerd en een nieuw hemelwaterriool aangebracht. 

Tijdelijke verbinding richting Rondweg-oost

Er is een tijdelijke verbinding (bypass) voor gemotoriseerde verkeer, met een maximale hoogte van 2,5 meter, vanaf de Kerkewijk richting Rondweg-oost. 

Afsluiting en omleidingen

Fietsverkeer

  • De fietspaden op de Industrielaan zijn in beide richtingen afgesloten.
  • Van 11 tot en met 5 december is de kruising Boompjesgoed-Industrielaan-Ambachtsstraat voor fietsers afgesloten. Fietsers worden omgeleid via Vijftien Morgen-Het Holle Goed (oversteek naar) Zuivelstraat-Uiverstraat en omgekeerd.
  • De Industrielaan is op dinsdag 17 december tussen 06.00 en 20.00 uur voor al het verkeer afgesloten.

Gemotoriseerd verkeer

  • Vanaf 7 augustus is het deel tussen Boompjesgoed en de kruising Kerkewijk afgesloten. 
  • Vanaf 26 augustus is ook het deel tussen Laan der Techniek en de kruising Boompjesgoed afgesloten. De Laan der Techniek blijft wel bereikbaar.
  • Van 11 november tot 20 december is de oversteek van de Boompjesgoed richting de Ambachtsstraat en omgekeerd afgesloten.
  • De Industrielaan is op dinsdag 17 december tussen 06.00 en 20.00 uur voor al het verkeer afgesloten.

Voetgangers

Voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de voetpaden.

Gezondheidscentrum Veenendaal

Het Gezondheidscentrum Veenendaal aan de Nijverheidslaan 1-3 is via de bypass en de Laan der Techniek bereikbaar. 

Afsluiting op dinsdag 17 december tussen 06.00 en 20.00 uur

De Industrielaan wordt op dinsdag 17 december geasfalteerd. Dit betekent dat de straat tussen 06.00 en 20.00 uur voor al het verkeer is afgesloten. 

Slag om de arm

Omdat het aanbrengen van het asfalt afhankelijk is van de weersomstandigheden, bestaat de kans dat de werkzaamheden 17 december niet door kunnen gaan en uitgesteld moeten worden naar april 2020. Als dat zo is, dan laten we u dit weten via facebook, twitter en via de KWS-app.

Op de hoogte blijven?

Wilt u tijdens de reconstructie op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Download dan de KWS-app.

Vragen?

Heeft u vragen, neem dan contact op met Wim van Beek, toezichthouder gemeente Veenendaal. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0318) 538 538 en via mail wim.van.beek@veenendaal.nl.

Naar het overzicht