Opknappen speeltuinen

Ieder jaar controleert de gemeente alle speelplaatsen in Veenendaal. Door het jaar heen worden speeltoestellen gerepareerd. Ongeveer 1 keer per 15 jaar moeten speelplekken vernieuwd worden.

Meedenken over speelplekken

Als de gemeente een speelplek vernieuwt, mogen vooral de kinderen uit de buurt meedenken en meebeslissen over de inrichting van de speelplek. De gemeente informeert de omwonenden over het proces. Eerst inventariseren we de speelwensen van de kinderen via een enquête of een bijeenkomst. Deze speelwensen vormen de basis voor het ontwerp van de nieuwe speelplek. Soms komt er gezamenlijk met de buurt één ontwerp tot stand. Het kan ook zijn dat er twee verschillende ontwerpen zijn waaruit de kinderen hun favoriet kunnen kiezen. Het ontwerp met de meeste stemmen is dan de winnaar.

Aanleg vernieuwde speelplek

Als het plan is vastgesteld, leggen we een vernieuwde speelplek aan. Als de buurt erg enthousiast is openen we de speelplek met een feestje!

Alvast nadenken

Wilt u weten of de speelplek bij u in de buurt binnenkort wordt vervangen? Neem contact op met uw wijkmanager. Inwoners en kinderen kunnen dan alvast samen plannen en ideeën maken voor de nieuwe speelplaats.