Kappen en herplant essen

De gemeente Veenendaal start eind februari met de kap en herplant van 451 ernstig zieke essen. De werkzaamheden zijn in april afgerond. Op 7 maart is er een inloopavond over deze werkzaamheden.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan vooral uit het kappen van zieke essen, het maken van nieuwe groeiplaatsen en de herplant met nieuwe boomsoorten. De bomen die gekapt worden, lijden in ernstige mate aan de essentaksterfte en vormen vanwege kans op afbrekende takken een gevaar voor de omgeving. Er wordt herplant met een variatie aan toekomstbestendige soorten uitgekozen. 

Locaties

Van de 451 zieke bomen staan er bijna 300 in de buitengebieden op de locaties Dragonderweg, Meentdijk/Rauwveldseweg en Wageningselaan. 

Wijk Zuid
Wijk Noord - Centrum Aantal essen Wat doen we?
Dragonderweg 163 rooien en vervangen
De Meentdijk en Rauwveldseweg 72 rooien en vervangen
Kikstraat, Groene Lob 2 rooien en vervangen
Spitsbergen, parkeerplaats 1 rooien
Peter Planciusstraat 1 rooien
Grote Beer -State 2 rooien
Grote Beer-HUP 2 rooien
Grote Beer-geluidswal Hofstede 2 rooien
De Deel 21-39, achterzijde 7 rooien en vervangen
Veldweg 1 6 rooien en vervangen
Veldweg 42 1 rooien
Tweespan-Dissel, fietspad 16 rooien en vervangen
Dissel 48 7 rooien en vervangen
Dragonderpark, fietspad 21 rooien en vervangen
Pampagras, fietspad 1 rooien en vervangen
Kalanderij 85 1 rooien en vervangen
Rondweg West-houtwal Begraafplaats 3 rooien
Wijk Zuid
Straat Aantal essen Wat doen we?
Stadspark 10 rooien
Surfvijver 16 rooien en vervangen
  5 rooien
Jan Roeckplantsoen 3 rooien en vervangen
Wageningselaan en Electronenstraat 59 rooien en vervangen
Generatorstraat 12 1 rooien
Nijverheidslaan 80-104 1 rooien en vervangen
Ambachtstraat 3 rooien en vervangen
Industrielaan 2 rooien en vervangen
Jan Steenlaan-Jan v Gooijenstr 1 rooien en vervangen
Wijk West
Straat Aantal essen Wat doen we?
Standaardruiter 4 rooien en vervangen
Schietboom 2 rooien en vervangen
Kruisboog-Munnikenweg, watergang 5 rooien
  1 rooien en vervangen
Munnikenweg 149 4 rooien en vervangen
Schadijk 33 3 rooien en vervangen
Hoochbeen 26 1 rooien en vervangen
Brucknerpad 8 2 rooien en vervangen
Ruisseveen 20 1 rooien en vervangen
Fitis, speelplaats 1 rooien
Leeuwerik 49-67 8 rooien en vervangen
Vondellaan 59 1 rooien
Vondellaan 57 2 rooien en vervangen
Nijhoflaan 11 1 rooien en vervangen
  2 rooien
Prauw 2-22 4 rooien en vervangen

Essentaksterfte

De essentaksterfte is een boomziekte, veroorzaakt door een schimmel. Deze schimmel zorgde in 2010 in het noorden van het land voor aantasting van grote stukken bos. In 2016 brak de huidige, veel hevigere, epidemie uit. De ziekte is niet te bestrijden en zorgt in heel Nederland voor sterfte onder essen. Zo ook in Veenendaal, waar ongeveer 10% van het bomenbestand bestaat uit essen. In 2018 hebben we in inmiddels 265 zieke essen gekapt en vervangen. 

Vragen?

Heeft u vragen over de essentaksterfte of het proces, neem dan contact op met onze projectvoorbereider, Menno Buis. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0318) 538 538.

Naar het overzicht