Herinrichting Hertogenlaan Regentesselaan

De wijk ‘De Pol’ heeft regelmatig wateroverlast door hevige regenbuien. De gemeente legt daarom de komende jaren in fasen een hemelwaterriool aan in de straten. De eerste fase is de herinrichting van de Hertogenlaan en de Regentesselaan. Bewoners konden meedenken over de plannen. Er ligt nu een ontwerp. 

Riool, straten, stoepen en fietsoversteek verbeteren 

De herinrichting van de Hertogenlaan en de Regentesselaan biedt de kans om naar de inrichting van de straten te kijken. Naast de aanleg van het hemelwaterriool, zijn ook de straten en stoepen aan vervanging toe. Het gaat om het gedeelte tussen de Koninginnelaan en de Prins Bernhardlaan. De gemeente wil ook de fietsoversteek bij de Prins Bernhardlaan verbeteren.

Bewoners denken mee over de plannen

Bewoners konden meedenken over de herinrichtingsplannen. In mei konden bewoners digitaal hun wensen en ideeën voor de nieuwe inrichting kenbaar maken, er kwamen ruim 60 reacties binnen. In oktober is het Voorlopig Ontwerp digitaal gepresenteerd. Bewoners konden tijdens de presentatie via de chat vragen over het ontwerp stellen.

Ontwerp Reconstructie Hertogenlaan/Regentesselaan

Ben je ook nieuwsgierig naar het ontwerp (pdf, 2,68 MB)? Je kunt het bekijken.

Kaart met ontwerp nieuwe inrichting
Naar het overzicht