Sanering voormalig stortplaats Ketelweg

Van oktober 2021 tot en met maart 2022 vinden saneringswerkzaamheden plaats van een voormalige stortplaats aan de Ketelweg in natuurgebied De Hellen. De Ketelweg wordt tijdens de werkzaamheden aan de noord- en zuidzijde afgesloten.

Verontreiniging opgeruimd

In opdracht van de provincie Utrecht start deze week de sanering van een voormalige stortplaats van bedrijfsafval aan de Ketelweg in natuurgebied De Hellen. De verontreiniging vormt geen gevaar voor de volksgezondheid, maar wel voor de kwetsbare natuur in dit Natura 2000-gebied. De verontreiniging wordt opgeruimd en daarna zal onder regie van Staatsbosbeheer de natuur herstellen. 

Om verspreiding van schadelijke stoffen te voorkomen en om de waardevolle natuur te kunnen herstellen, heeft de provincie opdracht gegeven om het gestorte afval en zoveel mogelijk verontreinigde grond te verwijderen. Het sanerings- en natuurinrichtingsplan is tot stand gekomen in overleg met de gemeente Veenendaal en Staatsbosbeheer 

Sanering

De vervuilde bodem wordt weggegraven en afgevoerd. Vervolgens wordt deze ontgraving én een aangrenzend weilandperceel ingericht als ‘natte natuur’. Door meer water in het gebied te laten ontstaat een waardevolle flora en fauna. Dat is belangrijk voor de versterking van de biodiversiteit in de provincie. Naar verwachting zal na de sanering snel een rietachtige begroeiing ontstaan en zal de bodem uiteindelijk vervenen.

Ketelweg afgesloten

Het vrachtverkeer verloopt via de Wageningselaan en via de Grebbeweg is er een toegangsmogelijkheid voor auto’s en kleine bedrijfsauto’s. Er is geen overlast te verwachten van geluid, stank of stof, omdat de saneringslocatie op ruime afstand van bebouwing ligt.

Naar het overzicht