Aanleg nieuw hemelwaterriool Bedrijventerrein Nijverkamp

Aannemer Dusseldorp werkt van 29 maart tot november 2021 aan de aanleg van een nieuw hemelwaterriool in de Bobinestraat en de Smalle Zijde. 

Wat gaat er gebeuren?

Het hemelwaterriool van de Bobinestraat en de Smalle Zijde moet vergroot worden vanwege wateroverlast bij hevige regenval. De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd zodat de bedrijven bereikbaar blijven. Per fase wordt de bestrating opgebroken, nieuwe riolering aangelegd en opnieuw bestraat. 

De fasen

  • Fase 1 t/m 8 zijn afgerond
  • Fase 9 t/m 13 De Smalle Zijde; uitvoering in de weken 27 t/m 30;
  • Fase 26 De Smalle Zijde wordt i.v.m. de vakantie naar voren gehaald; uitvoering in de weken 31 t/m/ 33

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. Bij elke fase is er een omleidingsroute.

Vragen?

Heeft u vragen over de bereikbaarheid, de planning of calamiteiten? Neem dan contact op met Sjoerd Wissing van aannemer Dusseldorp. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06 11 78 65 63. Voor dringende zaken op de bouwplaats kunt u contact opnemen met de voorman van Dusseldorp, Harm Hunting. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06 10 01 26 21.

Naar het overzicht