Aanleg nieuw hemelwaterriool Bedrijventerrein Nijverkamp

Aannemer Dusseldorp werkt van 29 maart tot november 2021 aan de aanleg van een nieuw hemelwaterriool in de Bobinestraat en de Smalle Zijde. 

Wat gaat er gebeuren?

Het hemelwaterriool van de Bobinestraat en de Smalle Zijde moet vergroot worden vanwege wateroverlast bij hevige regenval. De werkzaamheden worden in zeven fasen uitgevoerd zodat de bedrijven bereikbaar blijven. Per fase wordt de bestrating opgebroken, nieuwe riolering aangelegd en opnieuw bestraat. 

De fasen

  • Fase 1: 29 maart tot 19 april - werkzaamheden op het terrein van Pluimveehandel van Hunnik 
  • Fase 2 en 3: 19 april tot 10 mei – Bobinestraat tot kruispunt Moleculenstraat.
  • Fase 4: T-splitsing Moleculenstraat
  • Fase 5: T-splitsing Moleculenstraat tot en met de bocht Ter Horst
  • Fase 6: Bocht Ter Horst tot t-splitsing De Smalle Zijde
  • Fase 7: T-splitsing De Smalle Zijde

De datums van fase 4 tot en met 7 zijn nog niet bekend.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. Bij elke fase is er een omleidingsroute.

Vragen?

Heeft u vragen over de bereikbaarheid, de planning of calamiteiten? Neem dan contact op met Sjoerd Wissing van aannemer Dusseldorp. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06 11 78 65 63. Voor dringende zaken op de bouwplaats kunt u contact opnemen met de voorman van Dusseldorp, Jan Beijer. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06 30 17 22 65.

Overzicht waarop de fasen met een kleur zijn aangegeven
Naar het overzicht