30 kilometerzone Vogelbuurt en Componistenbuurt

De Vogelbuurt en Componistenbuurt worden een 30 kilometerzone. Aannemer Van Verseveld start maandag 3 december met het plaatsen van de 30-kilometer-borden. Op het moment dat het bord er staat geldt meteen de snelheidslimiet. Het plaatsen van de borden duurt ongeveer twee weken en is voor de kerst klaar.

Aanvullende maatregelen

Begin 2019 passen we enkele bestaande drempels en plateaus aan en komen er extra bij. Ook passen we sommige inritten van zijstraten aan. Deze maatregelen worden genomen op verzoek van en in overleg met aanwonenden. Aangevuld met maatregelen die wij noodzakelijk vinden na snelheidsmetingen in de wijken.

Evaluatie

Drempels en plateaus remmen de snelheid maar veroorzaken ook geluids- en trillingsoverlast. Daarom plaatsen we niet heel veel extra drempels. Tijdens de bewonersavonden is met de bewoners afgesproken om na een jaar te inventariseren waar er nog knelpunten liggen. Op deze plekken gaan we dan opnieuw snelheidsmetingen doen. Daarna kunnen we beslissen of er nog meer aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

Vragen

Heeft u vragen, neem dan contact op met onze werkvoorbereider René Dijkman. Hij is bereikbaar per email op rene.dijkman@veenendaal.nl of telefonisch via (0318) 538 538.

Naar het overzicht