Verkiezingsborden (trotters) inzetten voor uw politieke partij

Wilt u uw politieke partij onder de aandacht brengen? Hieronder leest u wat daarvoor de mogelijkheden zijn. 

Verkiezingsborden (trotters)

In aanloop naar de verkiezingen van de Provinciale Staten en het waterschap maakt de gemeente Veenendaal gebruik van grote verkiezingsborden (trotters). De posters van de politieke partijen worden op doek gedrukt. De verkiezingsborden mogen niet worden beplakt. 

Locaties verkiezingsborden 

Er komen op 10 locaties in Veenendaal verkiezingsborden te staan. Namelijk op de hoek van: 

  • De Reede - Rondweg-West 
  • De Wiekslag - Verlengde Sportlaan 
  • Rondweg-West - Sportlaan 
  • Kerkewijk - ’t Goeie Spoor 
  • Wageningselaan - Groeneveldselaan 
  • Grote Beer 
  • Rondweg-West - Vendelier 
  • Rondweg-Oost - Prins Clauslaan 
  • Hermelijnlaan - Middellaan 
  • Brinkersteeg - Jac. P. Thijssenlaan 

Tijdelijke reclame 

U kunt ook gebruikmaken van sandwichborden en driehoeksborden. Verder is het mogelijk om een (incidentele) standplaats in te nemen. Wilt u meer informatie over tijdelijke reclame? Neem dan contact op met team Leefbaarheid en Veiligheid via telefoonnummer (0318) 538 204 of (0318) 538 327

Geen reclame in of rondom het stembureau 

Volgens de Kieswet is reclame maken in en/of rondom een stemlocatie niet toegestaan. Denk hierbij aan het uitdelen van flyers, het aanspreken van kiezers of welke andere vorm van reclame dan ook met als doel kiezers te beïnvloeden. Worden er op de verkiezingsdag toch reclameberichten geplaatst in en/of rondom een stemlocatie, dan moeten deze binnen een uur worden verwijderd. Gebeurt dit niet, dan worden deze verwijderd. De kosten voor verwijdering zijn voor rekening van de overtredende partij. 

Afbeelding van rood potlood bij stemformulier.

Stemmen op 15 maart 2023

Op woensdag 15 maart 2023 mag u stemmen voor twee verkiezingen, de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen. Klik op de onderstaande knop om terug te gaan naar de hoofdpagina met alle informatie.

Terug naar hoofdpagina