Stemmen bij volmacht

Kunt u zelf niet stemmen op woensdag 15 maart 2023, bijvoorbeeld door ziekte, vakantie of werk? Dan kunt u iemand anders vragen dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. U kunt iemand machtigen door de achterkant van uw stempas in te vullen (onderhandse volmacht) of door een schriftelijke volmacht aan te vragen bij de gemeente. Op deze pagina leest u hoe dit werkt. 

Informatie:

Let op!

 • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers een volmacht aannemen. 
 • De gemachtigde kan de volmachtstem alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. 
 • U kunt geen volmacht geven in een stemlokaal. 
 • Verhuist u voor de periode van de verkiezingen? Let dan goed op in welke gemeente u mag stemmen. Het adres waarop u op 30 januari 2023 (de dag van Kandidaatstelling) officieel staat ingeschreven, bepaalt waar u mag stemmen. Op dit adres ontvangt u ook uw stempas(sen). 

Onderhandse volmacht

Om een machtiging te geven, gebruikt u het gedeelte op de achterkant van uw stempas. Dit heet een onderhandse volmacht.  

Iemand machtigen via uw stempas werkt zo:

 • Vul de achterkant van de stempas in. U en de gemachtigde zetten allebei een handtekening.
 • U kunt alleen iemand machtigen die ook in de gemeente Veenendaal woont.
 • Iemand machtigen met uw stempas kan tot op de dag van de verkiezingen (woensdag 15 maart 2023).
 • Bij het stemmen moet de gemachtigde uw paspoort of ID-kaart laten zien. Dit document mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn.
 • De gemachtigde mag ook een kopie van uw paspoort of ID-kaart op een smartphone of tablet laten zien.
 • Gaat u toch zelf stemmen, dan kunt u de onderhandse volmacht intrekken. U moet uw stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas kunt u stemmen.  

Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maakt u zo:

 • Maak op de kopie uw Burgerservicenummer onleesbaar, ook in de rij cijfers onderaan de strook.
 • Schrijf op de kopie: dat het een kopie is, waarvoor de kopie bedoeld is (bijvoorbeeld: verkiezingen) en de datum waarop u de kopie afgeeft. 

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht moet u schriftelijk aanvragen. U kunt dit doen in de volgende situaties: 

 • De persoon die u wilt machtigen woont niet in de gemeente Veenendaal maar wel in de provincie Utrecht.
 • U heeft nog geen stempas ontvangen en u kunt daar niet op wachten. De stempas wordt uiterlijk 14 dagen voor de dag van de verkiezingen naar uw huisadres gestuurd.
 • U heeft geen geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart). Bij het stemmen mag uw identiteitsbewijs 5 jaar verlopen zijn.  

Iemand machtigen met een machtigingsformulier werkt zo:

 • Download hieronder het aanvraagformulier schriftelijke volmacht. 
 • Vul samen met de gemachtigde het formulier in. Eerst de persoon die u wilt machtigen, daarna uzelf. Zo weet u zeker dat u de juiste persoon machtigt. 
 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier naar de gemeente Veenendaal. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 voor 17.00 uur door ons zijn ontvangen.  
 • Versturen kan per mail naar verkiezingen@veenendaal.nl (onderwerp: Schriftelijke volmacht). Of per post naar: 
  Gemeente Veenendaal 
  t.a.v. Team Klantcontactcentrum/verkiezingen 
  Postbus 1100 
  3900 BC Veenendaal 
 • De gemeente Veenendaal beoordeelt uw aanvraag. De gemachtigde krijgt daarna een volmachtsbewijs. Dit neemt hij mee naar het stembureau waar hij namens u kan stemmen. 

Aanvraagformulier schriftelijke volmacht downloaden (pdf, 722 KB)

Aanvraagformulier schriftelijke volmacht (pdf, 722 KB)

Intrekken schriftelijke volmacht

Als u een schriftelijke volmacht heeft aangevraagd, wordt uw stempas ongeldig. Het is niet mogelijk om dit terug te draaien. Het nummer van uw stempas komt op de lijst met ongeldige stempassen te staan. Hierdoor is het niet mogelijk om te stemmen. Ook kunt u geen vervangende stempas krijgen. 

Maximaal twee volmachten

De gemachtigde mag maximaal 2 volmachten aannemen. De volmachtstem kan alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitgebracht worden. De gemachtigde overhandigt het volmachtsbewijs aan het stembureau.

Kunt u zelf geen handtekening zetten op het aanvraagformulier? 

Als u zelf geen handtekening kunt zetten, dan moet er op uw identiteitsbewijs de opmerking `niet in staat tot tekenen’ staan.

Ronselen van volmachtstemmen

Het is belangrijk dat u uit eigen beweging iemand machtigt. Het is verboden om aan kiezers te vragen om hun stempas te ondertekenen en af te geven. Iemand mag niet een kiezer omkopen met een cadeau, geld of belofte. Of een kiezer op een andere manier dwingen om een volmacht te geven.

Afbeelding van rood potlood bij stemformulier.

Stemmen op 15 maart 2023

Op woensdag 15 maart 2023 mag u stemmen voor twee verkiezingen, de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen. Klik op de onderstaande knop om terug te gaan naar de hoofdpagina met alle informatie.

Terug naar hoofdpagina