Provinciale Staten en waterschappen 2023

Op woensdag 15 maart 2023 zijn er twee verkiezingen, de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het waterschap. Op deze pagina vindt u alle informatie over deze verkiezingen.

Informatie:

Let op!

Stemmen kan alleen op woensdag 15 maart 2023.  

Wilt u de stemdag in uw agenda zetten? Download dan het onderstaande bestand:

Agenda herinnering voor stemdag downloaden (ics, 39 KB)

Waar stemt u voor?

Provinciale Staten

Nederland heeft 12 provincies. Iedere provincie heeft een eigen bestuur. Dit zijn de Provinciale Staten. De gemeente Veenendaal hoort bij de provincie Utrecht. Bij deze verkiezing kiest u de leden van de Provinciale Staten van de provincie Utrecht. Zij nemen belangrijke besluiten. Bijvoorbeeld over de aanleg en het onderhoud van wegen, tunnels en bruggen. En over de uitbreiding van steden en dorpen. 
 
Door te stemmen voor de Provinciale Staten heeft u ook invloed op de Eerste Kamer. De leden van alle Provinciale Staten kiezen namelijk de leden van de Eerste Kamer. De belangrijkste taak van de Eerste Kamer is het goedkeuren en afkeuren van nieuwe wetten.  

Meer informatie over de verkiezingen voor de Provinciale Staten vindt u hier: 

Waterschappen

Er zijn in Nederland 21 waterschappen. Zij zorgen voor schoon water, voldoende water en beschermen Nederland tegen overstromingen. Iedere gemeente heeft een of meerdere waterschappen. In de gemeente Veenendaal is dat waterschap Vallei en Veluwe. Het waterschap heeft een algemeen bestuur. Bij deze verkiezing kiest u de leden van het algemeen bestuur. 

Meer informatie over het waterschap leest u op de website:  

Wilt u stemmen voor de Provinciale Staten? 

Dan moet u:

  • De Nederlandse nationaliteit hebben.
  • 18 jaar of ouder zijn op 15 maart 2023.
  • Ingeschreven zijn in een gemeente van de provincie Utrecht. 
  • Niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. 

Wilt u stemmen voor het waterschap?

Dan moet u:

  • 18 jaar of ouder zijn op 15 maart 2023.
  • Ingeschreven zijn in de gemeente Veenendaal.
  • De Nederlandse nationaliteit hebben, EU-burger zijn of rechtmatig verblijf hebben.
  • Niet uitgesloten van het kiesrecht.
Informatie:

Let op!

U ontvangt één of twee stempassen. Dit is afhankelijk van bovenstaande eisen. U ontvangt de stempas(sen) uiterlijk 14 dagen voor de stemdag (woensdag 15 maart 2023). 

Waar en wanneer worden de stemmen geteld?

Op woensdag 15 maart 2023, na sluiting van de stembureaus om 21.00 uur, worden de stemmen geteld. Dit gebeurt op lijstniveau, waarbij alle geldige stemmen per politieke partij worden geteld. Die avond is er een voorlopige uitslag op lijstniveau. 

Op donderdag 16 maart 2023 telt het gemeentelijk stembureau de stemmen op kandidaatsniveau, waarbij alle geldige stemmen worden geteld per kandidaat. Het tellen van de stemmen op kandidaatstniveau gebeurt in de Basiliek, Wiltonstraat 56 in Veenendaal. 

Afbeelding van rood potlood bij stemformulier.

Stemmen op 15 maart 2023

Op woensdag 15 maart 2023 mag u stemmen voor twee verkiezingen, de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen. Klik op de onderstaande knop om terug te gaan naar de hoofdpagina met alle informatie.

Terug naar hoofdpagina