Stemmen bij volmacht

Kunt u tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 of 16 maart niet zelf naar het stembureau gaan? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. Dit heet iemand machtigen. De andere kiezer brengt dan namens u een volmachtstem uit. 

Onderhandse volmacht 

Op de achterkant van uw stempas kunt u de naam invullen van degene die voor u gaat stemmen. Dit noemen we een onderhandse volmacht. Deze persoon moet net als u in Veenendaal wonen. U moet allebei uw handtekening zetten op de stempas. Iemand mag niet meer dan twee machtigingen aannemen en moet de volmachtstem tegelijk met de eigen stem uitbrengen. U kunt tot en met de verkiezingsdag iemand machtigen om voor u te stemmen. 

Kopie identiteitsbewijs bij volmacht 

De gemachtigde moet, naast zijn eigen identiteitsbewijs, ook een kopie van uw identiteitsbewijs in het stembureau laten zien. Deze mag op de dag van de verkiezingen maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde mag ook een kopie van het identiteitsbewijs op een smartphone of tablet laten zien. Om fraude te voorkomen adviseren wij om het volgende op de kopie te zetten:  

  • dat het een kopie is;
  • dat de kopie bedoeld is voor het stemmen;
  • de datum waarop u de kopie afgeeft; 
  • uw burgerservicenummer door te strepen. in het document, maar ook in de strook nummers onderaan.

Volmacht intrekken 

Als u toch zelf wilt gaan stemmen of geen onderhandse volmacht wilt geven, vraagt u aan de gemachtigde uw stempas terug. 

Schriftelijke volmacht

U kunt tot 11 maart 2022 een schriftelijke volmacht bij ons aanvragen. Bij deze volmacht is geen kopie van uw identiteitsbewijs nodig.

De persoon die u machtigt ontvangt het volmachtbewijs waarmee namens u kan worden gestemd. De gemachtigde mag niet meer dan twee machtigingen aannemen en moet de volmachtstem tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

Formulier schriftelijke volmachtsstem (pdf, 15.54 KB)

Kunt u zelf geen handtekening zetten?

Als u zelf geen handtekening kunt zetten, kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen. In dat geval moet op uw identiteitsbewijs de opmerking 'niet in staat tot tekenen' staan.

Ronselen van volmachtstemmen 

Een kiezer bepaalt of hij een volmacht afgeeft. Het is verboden om volmachtstemmen te ronselen (kiezers vragen om hun handtekening op de stempas te zetten en af te geven). Iemand dwingen zijn stempas aan u te geven mag niet. Ook is het niet toegestaan een kiezer om te kopen voor geld of iets anders wat u hem belooft.