Openbare (digitale) zittingen centraal stembureau

Het centraal stembureau heeft 2 openbare zittingen. Deze vinden plaats op vrijdag 4 februari en maandag 21 maart 2022, in het gemeentehuis van de gemeente Veenendaal. 

Vaststelling geldigheid kandidatenlijsten en lijstnummering 

Op vrijdag 4 februari om 10.00 uur houdt het centraal stembureau een openbare zitting.

De openbare zittingen kunt u vanuit huis volgen via een livestream. Bekijk de livestream

Naar het gemeentehuis komen is daarom niet nodig.

De volgende punten worden besproken en vastgesteld: 

 • geldigheid van de kandidatenlijsten; 
 • handhaven van de daarop voorkomende kandidaten; 
 • handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding; 
 • nummering van de kandidatenlijsten. 

Direct na de zitting worden de kandidatenlijsten openbaar gemaakt op onze website.

Vaststelling verkiezingsuitslag 

Op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur vindt er een openbare zitting plaats van het hoofdstembureau en centraal stembureau. In deze zitting wordt de verkiezingsuitslag vastgesteld.  

Wat is nodig om het bezwaar in te dienen? 

 • U beschikt over een vaste computer, laptop, tablet of smartphone met internetverbinding, microfoon en camera; 
 • Om de zitting te kunnen volgen maakt u gebruik van Microsoft Teams. U installeert Microsoft Teams zodat u het bezwaar mondeling, hoorbaar en zichtbaar kan toelichten. 

Hoe kunt u tijdens de zitting een bezwaar indienen? 

 1. U stuurt een e-mail naar verkiezingen@veenendaal.nl met daarin als onderwerp: Bezwaar. In de mail zet u: uw naam, telefoonnummer, het e-mailadres waarop u uitgenodigd kan worden voor de Teams-vergadering van de zitting en u licht het bezwaar toe. 
 2. Als u een e-mail van verkiezingen@veenendaal.nl ontvangt, wacht u met deelnemen totdat er in de livestream wordt gezegd dat u kunt deelnemen (uw naam wordt genoemd); 
 3. Zodra uw naam is genoemd, klikt u op de uitnodigingslink in de e-mail die u van ons heeft ontvangen; 
 4. Graag uw microfoon en camera aanzetten; 
 5. De voorzitter van het centraal stembureau voert het gesprek met u;  
 6. Bent u klaar, dan verlaat u de zitting in Microsoft Teams zodat de zitting kan worden hervat. 

De beslissing voor het volgen van de openbare zittingen via een livestream is genomen op basis van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19.