Polarisatie en radicalisering

In Veenendaal wonen we dicht op elkaar, we kennen een grote verscheidenheid aan culturen en gebruiken, vanuit etniciteit, religie, geaardheid of politieke ideologieën. Dat vraagt om tolerantie, aanpassingsvermogen en respect voor elkaar.

Tegengestelde standpunten horen bij een open democratische samenleving. Het geeft stem aan belangen, emoties en helpt bij de vorming van groepen. Groepen bieden individuen een platform om een identiteit te ontwikkelen, bijvoorbeeld in kerken, moskeeën, op school, verenigingen en op internet. Dat kan ook doorslaan, dan wordt het eerder bedreigend. In dat geval kan de democratische rechtsstaat ondermijnd worden: groepen komen met hun rug naar de samenleving te staan en zien de bestaande democratische rechtsstaat niet langer als die van hen. 

Waar kunt u signalen over polarisering en radicalisering melden? 

Maakt u zich zorgen over een persoon in uw omgeving? Of ziet u op straat of online signalen van polarisering, radicalisering of extremisme in Veenendaal? Neem dan contact op via veiligheid@veenendaal.nl. 
Ook als u twijfelt en niet zeker weet of iets onder polarisatie of radicalisering valt is het belangrijk toch een bericht te sturen. Dat is soms spannend, omdat je geen stempels wilt plakken of discrimineren. Wij gaan heel zorgvuldig met informatie en deze complexe onderwerpen om.

Als u anoniem melding wilt maken kan dat ook, via Meld Misdaad Anoniem

Polarisatie 

Bij polarisatie komen groepen steeds verder van elkaar af of zelfs tegenover elkaar te staan. Hoe groter de kloof tussen de groepen, hoe negatiever men over elkaar denkt. Het wantrouwen groeit. Polarisatie herken je aan: discriminatie, vandalisme, intimidatie, racisme en eventueel zelfs geweld.

Radicalisering

Radicalisering is een proces waarbij iemand steeds verder van de samenleving af komt te staan en deze zó ingrijpend zou willen veranderen dat het een gevaar kan zijn voor de democratie. Radicalisering kan leiden tot extremisme. 
Radicalisering en extremisme herkent u aan: afstand nemen, persoonlijke relaties die drastisch veranderen, contacten die worden verbroken, het veelvuldig benoemen van wij/zij, het benoemen van een vijand, het verlaten of afkeuren van omgevingen of instituties omdat die niet meer passen bij idealen en een eventuele wens en/of het oproepen tot actie en zelfs geweld of strijd. 
Polarisering en radicalisering kunnen invloed hebben op de sociale cohesie en op de openbare orde en veiligheid. De gemeente Veenendaal vindt het belangrijk polarisatie in de samenleving te voorkomen en radicalisering tegen te gaan.