Ondermijning voorkomen

Ondermijning is een verzamelnaam voor diverse criminele activiteiten. Hierbij kunt u denken aan een illegale hennepteelt, criminele motorbendes, zorg- en vastgoedfraude en bedreigingen. Tijdens de criminele activiteiten wordt gebruik gemaakt van diensten van de bovenwereld, zoals vergunningen en subsidies. Hierdoor neemt het gevoel van veiligheid in de leefomgeving af. 

Melden bij vermoedens van ondermijning

Bij spoed

In het geval van spoed of heterdaad direct naar 112 bellen. 

Politie

Bij het vermoeden van criminele activiteiten kunt u melden bij de politie: 0900 88 44.  

Meld Misdaad Anoniem

Meld u liever niet bij de Politie of Gemeente? U kunt dan terecht bij Meld Misdaad Anoniem (M.) Dit is het onafhankelijke meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad. Uw anonimiteit staat hierbij altijd centraal. U kunt ook bellen naar: 0800 70 00.

Risico’s van ondermijning

Ondermijning brengt veel risico’s met zich mee. Het kweken van hennep en het produceren van drugs brengen grote gevaren met zich mee. Hierbij is een grote kans op brand, een explosie en wateroverlast. Kinderen en jongeren worden gebruikt als drugskoerier en worden hierdoor het criminele circuit ingezogen. Ondermijning heeft bijna niemand door en hierdoor kan het lang duren voordat de gemeente dit ontdekt heeft. U kunt helpen om de gemeente en uw eigen omgeving een stuk veiliger te maken door bij vermoedens te melden! 

Wat doet de gemeente?

Binnen het basisteam Heuvelrug dringen we georganiseerde criminaliteit zoveel mogelijk terug door:

  1. signalen van ondermijning op te pakken en integraal informatie uit te wisselen.
  2. We voorkomen dat de ondermijnende en georganiseerd misdaad misbruik maakt van gemeentelijke dienstverlening of bestuurlijke structuren.
  3. We verstoren de criminele samenwerkingsverbanden binnen de autobranche, het buitengebied en industriegebied en bedrijventerreinen als gelegenheidsstructuur voor georganiseerde ondermijnende drugscriminaliteit.