Integraal Veiligheidsplan

In 2018 ontwikkelden de gemeenten Veenendaal, Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede een integraal veiligheidsplan. De ambitie in dit ‘IVP Heuvelrug 2019-2022 luidde. ‘’We willen samen aanpakken op basisteamniveau.’’, zeggen de burgermeesters van de vijf gemeenten. ‘’Zo kunnen we het meest effectief en efficiënt omgaan met de beschikbare capaciteit bij alle betrokken partners. Met als doel elkaar, en natuurlijk de veiligheid, verder te versterken.’’ Criminaliteit houdt zich niet aan grenzen! 

Ambitie

De komende jaren is afgesproken om voornamelijk in te zetten op 3 zaken:

 1. Het vergroten van het zicht op ondermijning door onze informatiepositie te versterken.
 2. Het vergroten van de bestuurlijke weerbaarheid
 3. Een gerichte aanpak van drugshandel- en productie. We richten ons daarbij specifiek op de facilitators in de autobranche, het buitengebied, het industriegebied en bedrijventerreinen. 

Doelen

We hebben voor de komende vier jaar drie doelen gesteld:

 1. Binnen het basisteam Heuvelrug dringen we georganiseerde criminaliteit zoveel mogelijk terug door signalen van ondermijning op te pakken en integraal informatie uit te wisselen.
 2. We voorkomen dat de ondermijnende en georganiseerde misdaad misbruik maakt gemeentelijke dienstverlening of bestuurlijke structuren. 
 3. We verstoren de criminele samenwerkingsverbanden binnen de autobranche, het buitengebied, het industriegebied en bedrijventerreinen als gelegenheidsstructuur voor georganiseerde ondermijnende drugscriminaliteit. 

Samenwerkingspartners

De gemeente werkt niet alleen! Wij werken samen met andere partners om de gestelde doelen te behalen;

 • Politie;
 • Brandweer;
 • Ambulance;
 • Veiligheidsregio Utrecht;
 • Openbaar Ministerie;
 • Gemeente Utrecht, Renswoude, Rhenen, Veenendaal en Wijk bij Duurstede.